ДА ЛИ ЋЕ КУЛА ОСТАТИ БЕЗ ПАРКА ИЛИ ЋЕ ГА `ПАК ДОБИТИ!?

Одговор општине Кула на питање о могућој сечи парка у центру града.


Због већег броја забринутих грађана Куле на сигнале да би дрвећа у парку на углу улица М. Тита, Крамерове и Ђуре Стругара, могао бити посечено, упутили смо захтев за приступ информацији од јавног значаја надлежној служби општине Кула, са питањем о плану реконструкције парка. У законском року добили смо исцрпан одговор, којег достављамо у наставку саопштења. Такође смо добили и пројекат уређења парка, којег, на захтев, можемо доставити заинтересованим грађанима.
_________________
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
Општинска управа
Службено лице за поступање по захтеву за
слободан приступ информацијама од јавног значаја
Број:018-501-службено/2023
веза:015-020-41/2023
Датум:25.10.2023.год.
К у л а

Еколошки покрет Врбас
Врбас
Јожефа Атиле  бр.22.

Предмет: Достава података по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја

У вези са Вашим захтевом за доставу информација од јавног значаја број 70-10/2023 од 17.10.2023. године обавештавамо вас следеће:

1. План/Одлука/Термини плана реконструкције парка крај Дома здравља у Кули не зависе од општине Кула. Наиме наведена реконструкција парка треба да се реализује у оквиру Пројекта развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа Републике Србије (Local Infrastructure Investement Development- LIID), које спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и са којим је општина Кула склопила Оквирни споразум о реализаији 27.04.2023.г. Термин реконструкције парка зависи од Јединице за имплементацију ЛИИД пројеката, јер се пројекти реализују у више општина у Републици Србији.

2. Проценат/образложење евентуалне сече дрвећа на предметној локацији.

Обилазак терена парка у Кули код Дома здравља обављен у je јуну 2023. године. Терен су обишла стручна лица, односно инжењери шумарства и инжењери пејзажне архитектуре. Том приликом урађен је мануал валоризације постојеће вегетације свих стабала, односно оцењивање свих стабала оценама од 1 до 5.

Квалитет стабала, здравствено стање и виталност стабала је оцењиван тако да вредност 1 подразумева најлошије стање стабала, а вредност 5 одлично стање стабала.

Такође, означена су и стабла чије гране је потребно орезати, јер представљају потенцијалну опасност за грађане (приликом варирања ниских и високих температура, као и временским непогода у овој микроклиматској зони) и може доћи до пуцања самих грана али и стабала.

Морамо напоменути да је тренутно укупно стање стабала веома лоше, као и да је продуктивност самих стабла на веома ниском нивоу (у складу са наменом). Самим тим, потребно је подмлађивање истих, и то садњом одговарајућим школованим и расаднички однегованим садним материјалом, али у складу са тим, да нова садња не ремети развојне урбане захтеве саме општине и да побољша квалитет животне средине у циљу здравља грађана. У прилог овоме, достављамо Вам свеску 9 пројекта за извођење спољашњег уређења, која је део пројектно техничке документације и у којој можете наћи тражене подтке.

С поштовањем,

Службено лице:
Блажо Костић
по овлашћењу Начелника
бр. 015-112-157/2021-8
______________

Брига о јавном простору саставни je део пројекта "Сачувајмо Лазин парк", који је подржан од стране #Trag_fondacije, уз финансијску подршку Владе Уједињеног Краљевства. За активности јавног залагања за животни простор такође смо подржани и од компанија: #Шећерана_Црвенка, #Суноко, #Витал и #Карнекс.


Штампа  

Адреса

Јожефа Атиле 22, Врбас 21460 Србија

Image