КО ТО МУТИ КРИВАЈУ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ?

Резултати истраживања ЕПВ о загађивању Криваје у Бачкој Тополи.


Поведени жалбама грађана на друштвеним мрежама о загађењу реке Криваје кроз Бачку Тополу а потом и низводно све до Србобрана, ЕПВ је послао неколико захтева за приступ информацијама од јавног значаја надлежном институцијама и државним предузећима, а потом и добио одговоре од свих.

Одговори су дошли из општине Бачка Топола са анализама квалитета испусних вода Градског пречистача, као и Покрајинског завода за урбанизам и заштиту животне средине, са последњим анализама воде Криваје низводно и узводно од испуста фирме Жибел АИК Бачка Топола (пошто је највећа сумња у загађивање Криваје на њих падала). Воде Војводине и Водна инспекција су се оградиле, јер како одговорише, не поседују тражене информације.

Уз додатне спознаје са терена, везане за рад пословних оператера у Бачкој Тополи, приспеле информације из анализа су биле довољне за формирање мишљења о предметној ситуацији.

Квалитет воде у реци Криваји крај Бачке Тополе је НЕУСАГЛАШЕН са захтевима прописним "Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање" (Сл. гласник РС, 67/2011, 48/2012, 1/2016), и одговара класи V према садржају раствореног кисеоника, БПК, амонијака, ортофосфата.

Међутим, сагледавајући  резултате мерења узводно и низводно од испуста Жибел-а, приметили смо да су неке измерене вредности боље из узорка низводно од оног узводно, и то: Суспендоване материје, Хемијска потрошња кисеоника (ХПК), биолошка потрошња кисеоника (БПК) и укупни органски угљеник. Закључујемо да је вода из Жибел-овог испуста практично разблажила воду у Криваји. Одакле овакав резултат?

Накнадним информисањем, сазнали смо да је ова фирма уградила и секундарни пречистач отпадних вода, из којег излази вода бољег квалитета од законом предвиђеног и да су већ у уговорном поступку уграђивања БАТ (најбоље доступне технологије). И нисмо се ограничили на воду. На питање одговорним лицима ове фирме, да ли предузимају превентивне мере за повремена загађења амбијенталног ваздуха, добили смо одговор да се спрема подизање зеленог заштитног појаса око њихових биофилтера. Испратићемо и ову активност а потом сагледати њене ефекте.

Ранијом комуникацијом сазнали смо да је и компанија Перутнина-Птуј - Топико достигла неопходне стандарде у пречишћавању отпадних вода.

Сада имамо ситуацију у којој смо изоловали дилеме које ћемо покушати да разрешимо са надлежним државним службама око следећих позиција: (потенцијално проблематична) фаза хемијског третмана воде и муља у Градском пречистачу у Бачкој Тополи, (не)постојање третмана дела технолошких отпадних вода у Индустрији меса Бачка Топола, као већи број физичких лица и предузетника који су директно прикопчали своје фекалне цеви на Кривају.

Зашто цивилни сектор у Бачкој Тополи, у разумној сумњи, годинама избегава јавно да помене и ове субјекте као потенцијалне загађиваче, остављамо њиховој савести.

За активности јавног залагања за животни простор подржани смо од компанија: #Шећерана_Црвенка, #Суноко, #Витал и #Карнекс.


Штампа  

Адреса

Јожефа Атиле 22, Врбас 21460 Србија

Image