МЕЂУСЕКТОРСКА САРАДЊА ЗА УРБАНО ЗЕЛЕНИЛО!

Радни договор партнера за јесењу садњу у ЦФК "Драго Јововић" у Врбасу.На предлог члана Општинског већа за комуналне делатности, Ивора Лукина, данас смо обавили међусекторски договор за јесењу садњу у Лазином парку у Врбасу. Учешће у договору традиционално је узелa компанија Карнекс са Татјаном Миљанић, шефицом службе за заштиту животне средине, као удружење "Лазин парк 2012", са Видојем Драгнићем, председником.

Идеја скупа је била постизање споразума између различитих сектора и интересних група ради координације јесење акције садње у сврху очувања животне средине, урбаног зеленила и општег еколошког просперитета а при томе укључити што већи број грађана.

На договору смо дефинисали јасне циљеве и визију активности, а то су повећање зелених површина у граду, смањење емисија гасова стаклене баште и промоцију одрживих урбаних средина.

Идентификовали смо заинтересоване стране и партнере у садњи и одржавању садница. Дефинисали смо конкретне активности које ћемо предузети током јесење садње, укључујући прецизне локације за саднице, врсту дрвећа и биљака, време садње и планирање неопходних ресурса. Договорили смо се и о размени ресурса међу секторима, као што су финансијска средства, материјали, радна снага и техничка подршка.

Важан сегмент активности је промоција и обавештавање везаних за садњу, како би се подигла свест и ангажовала шира јавност, при чему је једнако важна обука и едукација учесника активности, посебно деце и омладине о важности садње дрвећа, очувања животне средине, о правилима одржавања садница.

Поставили смо краткорочне и дугорочне показатеље за мерење успеха иницијативе, као што су број посађених и примљених садница, побољшање квалитета ваздуха и подизање свести о важности неговања животне средине. У вези одрживости, разматрали смо дугорочан план за очување и одржавање посађених биљака, како би се осигурало дуготрајно корисно дејство.
 
Такође су процењени правни и безбедносни аспекти, као што су правна подобност простора за садњу и озелењавање, утврђивање подземних инсталација...

У даљој сарадњи биће неопходно јаче укључивање стручних служби ради развијања плана за реаговања на утврђене ризика, попут суше, појаве штеточина или болести дрвећа, кривосече, оштећивања садница...

Овај договор служи као оквир за сарадњу између актера из различитих сектора друштва. Прецизно планираном иницијативом он добија елементе одрживости и то кроз јасан позитиван утицај на локалну заједницу.

Следећи сусрети биће организовани у ширем саставу, уз обилазак расадника и терена за садњу.

Међусекторска сарадња саставни је део пројекта "Сачувајмо Лазин парк", који је подржан од стране #Trag_fondacija, уз финансијску подршку Владе Уједињеног Краљевства. Подршка кампањи унапређења урбане културе добили смо од компаније: #Шећерана_Црвенка, #Суноко, #Витал и #Карнекс.


Штампа  

Адреса

Јожефа Атиле 22, Врбас 21460 Србија

Image