ДРВЕЋЕ ЈЕ РИЗИК ПО (пијане) УЧЕСНИКЕ У САОБРАЋАЈУ!?

Одговори ЈП Путеви Србије на питања о сечи крај пута Врбас - Бачко Добро Поље


Данас нам је стигао одговор од "Путева Србије" на Захтев за информацију од јавног значаја о разлогу уклањања целог ветрозаштитног појаса крај пута Бачко Добро Поље - Врбас. Барем деценију ново дрвеће, уколико буде засађено, неће стећи заштитарски капацитет онога које је уклоњено. Да ли је оваква сеча оправдана, оцените сами.
___________

ЈП ”путеви србије”
БЕОГРАД, Булевар краља Александра 282    

Сектор за одржавање државних путева и II реда    
Кабинет директора

Захтев за приступ информацији од јавног значаја, Бачко Добро Поље - (Ваш број
51.09/2023, од 16.09.2023.године, наш број 953-19254 од 18.09.2023. године)

Предмет: Одговор на захтев

На државном путу II-А реда број 113 од Врбаса до Бачког Доброг Поља, изводе се радови по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на основу решења инспектора за државне путеве и службене белешке Шумарско ловног инспектора.

У оквиру радова предвиђено је и сечење стабала и растиња које се налази у саобраћајном и слободном профилу државног пута, а угрожава или може угрозити безбедно одвијање саобраћаја и корисника пута. Исто тако, портебно је обезбедити или уклонити стабла и остало растиње које угрожава захтевану прегледност или је такве висине, које би могло услед пада угрозити безбедно одвијање саобраћаја и кориснике државног пута. Гледано од Врбаса према Бачком Добром Пољу са леве стране, стабла су близу ивице коловоза и њиховим евентуалним пуцањем, висина стабла је дужа него раздаљина до коловоза и на тај начин стабло пада директно на коловоз и директно утиче на безбедност учесника у саобраћају. Са десне стране, стабла су на довољној  удаљености и неће се вршити њихово сечење.

Уз деоницу државног пута II-А реда број 113 налазе се и са леве и са десне стране дрвореди састављени углавном од сибирског бреста (Ulmus pumila), који су склони рушењу-пуцању, услед јаких ветрова, који се све чешће јављају као временске неприлике. Обзиром да се ради о дрвореду поред пута, предметна стабла се не могу сматрати шумом у складу са Чланом 5. Закона о шумама.

Дана 04.08.2021, обратили смо се Сектору за стратегију, пројектовање и развој, са захтевом за израду пројектне документације уређења и озелењавања путног појаса, између осталих и за путни правац државни пут II-А реда број 113 — деоница од Фекетића до Змајева. Потребно је и од њих да тражите одговор да ли се ради или када ће се радити пројектна документација, како бисте добили одговор на последњи пасус из захтева.

С поштовањем!
Сектор за одржавање државних путева
Извршни директор
Владимир Марковић, дипл. грађ. инж.
________________________


Предмет: Изјашњење по захтеву за достављање информација

Поштовани,

На основу Захтева за приступ информацији одјавног значаја поднетог од стране Еколошког покрета Врбас, број 51-09/2023 од 16.09.2023. године, наш број 953-19254 од 18.09.2023. године, а у вези са уређењем и озелењавањем путног појаса државног пута II-А реда број 113, деоница од Фекетића до Змајева, обавештавамо Вас да ћемо у складу са   могућностима у предлогу Програма пословања за 2024. годину планирати активности везане за засаде дуж државних путева.
С поштовањем,

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Помоћник директора
Миодраг Поледица, маст.инж.саоб.

 

 


Штампа  

Адреса

Јожефа Атиле 22, Врбас 21460 Србија

Image