ВЕЋИ ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ, УЗ ВИШЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА!

Тренинг састанак локалних удружења у Врбасу.


На иницијативу ЕПВ, јуче смо организовали тренинг-састанак за представнике 5 цивилних организација из општине Врбас на тему јачања унутрашњих капацитета. Модератор и предавач је била Зорица Рашковић, стручни консултант за цивилно друштво.

Поред наше организације, активно учешће на скупу узели су представници удружења "Спона" из Равног Села, "Сањалица", Змајево, "Лазин парк 2012" и "Јасике 2003" из Врбаса.

Полазиште за анализу и подршку модератора биле су информације о организационој структури, текућим активностима удружења, плановима и потребама за наредни период, навикама у раду, ставовима о амбијенту у којем се одвија цивилни активизам... Преносимо неке од сугестија које су сви учесници оценили изузетно корисним за њихов рад.

Обзиром на различите капацитете удружења, готово увек недовољне за амбициозне планове и огромне потребе корисника, удруживања и партнерства се постављају као иператив. Локална мрежа удружења ствара синергију за покретање, мобилисање грађана по одређеним темама. Партнерско учешће на конкурсима осигурава већу шансу за проходност и обезбеђење преко потребних средстава.

Приоритетни кораци у локалној цивилној мрежи су интензивирање комуникације, обезбеђење простора за нормалан рад, одређивање тактике према локалним актерима, пре свих, према политичкој власти а потом и пословним субјектима. Паралелно треба изграђивати, капацитет удружења, активиста и саме мреже.

Учесници тренинга добили су посебне сугестије за разрешење својих дилема око врсте и начина регистрације својих организација, препоруке за повезивање са ресурсним центрима цивилног друштва, врстама обука из којих ће изаћи са знањем које ће им олакшати финансирање, свакодневни рад и видљивост.

ЕПВ је преузео улогу повезивања и умрежавања ове локалне групе уз начела равноправности и солидарности, док се госпођа Рашковић ставила на располагање за бесплатне савете и стручну подршку.

Састанак је део пројекта "Сачувајмо Лазин парк", који је подржан од стране #Trag_fondacija, уз финансијску подршку Владе Уједињеног Краљевства. Подршку скупу добили смо и од компаније: #Шећерана_Црвенка, #Суноко, #Витал и #Карнекс.
Менторска подршка обезбеђена је кроз програм #Заједно_за_активно_грађанско_друштво_АКТ, којег подржавају Грађанске иницијативе.


Штампа  

Адреса

Јожефа Атиле 22, Врбас 21460 Србија

Image