Састанак са представницима Општинског већа и јавних предузећа.

ДРВЕЋЕ, СМЕЋЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА!

Уз разумевање и сусретљивост руководства општине Врбас уприличене су нам консултације у кабинету заменице председника општине, Тијане Алексић на тему решавања текућих еколошко-комуналних проблема. Овакве консултације су права реткост у односима јавног и цивилног сектора. Одраз су препознате добронамерности локалних актера са капацитетом сарадње а омогућавају транспарентно изношење ставова, препознавање потенцијала сарадње и заједничко решавање проблема у интересу грађана.

Састанку су још присуствовале надлежне и/или одговорне особе из: Општинског већа, Ивор Лукин, ЈКП "Комуналац", Игор Шкундрић, градски пречистач "Врбас-Кула", Миљко Миљанић, ЈАЗИП-а, Ивана Ђаконов и Одељење урбанизма и просторног планирања, стамбено-комуналних послова изаштиту животне средине, Миља Кнежевић и Јелена Поповић.

Прихваћене су све предложене теме, те су се у конструктивној дискусији размениле информације и утврдиле смернице за њихово третирање. У наставку ћемо изнети наше утиске и запажања.

За одржавање Лазиног парка, заменом старих и болесних садница не налази се никаква сметња, те би се на тај начин могла извршити јесења садња. Допунска садња дела парка испред "Војводине промета" проблематична је због непознанице подземних инсталација за које, како смо сазнали од представница урбанизма, не постоји белешка у катастру.

Квалитетна земља, црница скинута са трасе брзе пруге Нови Сад - Суботица, могла би се добити и искористити за насипање ремиза, увала и другог неквалитетних површина, које би се потом пошумиле са већом извесности успеха садње. ЈАЗИП се обавезао да истражи потенцијале ове активности, која би се морала обавити у блиском периоду док се обављају земљани ископи деонице пруге крај Врбаса.

Дефинисана је још једном потреба подизања зеленог заштитног појаса око главне депоније, те ће надлежне службе испитати могућности да се то уради већ у наступајућој сезони јесење садње.