Јавно заступање проблема загађења латералног канала у Кули

МИСТЕРИЈА ЗАГАЂЕЊА БЕГЕЈЦА У КУЛИ!

Таман када смо помислили да је "прљави Бегејац коначно прогледао", престанком дотока прљаве воде из Црвенке, од забринутих грађана Куле сазнајемо да се вода поново мути у самој Кули. Ко то мути Бегејац и зашто се из Куле поново ваља прљава вода ка Врбасу у Велики бачки канал, у протеклих неколико недеља смо покушали да сазнамо пријавама свим надлежним инспекцијама, локалним и покрајинским, заједничким изласком на терен са покрајинским инспекторима за животну средину, обраћењем за информације од јавног значаја Општини Кула и ЈКП Комуналац Кула. И поред пуно гибања у потрези за "еколошком правдом", за сада нам се чини да се вртимо око свога репа! Како при томе пролазимо у општењу са државним службама, прочитајте у наставку.


Први излазак на терен локалне еколошке инспекције по аларму грађана на друштвеним мрежама, десио се 22. фебруара, где су у присуству радника ВП Бачка из Врбаса утврдили да је ситуација "нормална". Добили смо и слике с њиховог надзора, које се знатно, по тежини разликују од оних које су грађани евидентирали.

Прва наша пријава је отишла Покрајинској инспекцији за животну средину, која је збиља одмах реаговала и већ следећи дан послала инспекторе на терен а нас позвала да им се придружимо. И порет тога што у том моменту није постојао акцидент, заједнички закључак је био да могуће загађење долази препумпавањем воде и муља из левог латералног канала I-61 у I-64, тј. из леве делте у десну, од стране Вода Војводине a да се лева делта пуни из атмосферских канала који долазе из неколико улица месне заједнице горњи град у Кули, те да се ту, на жалост, завршава њихова надлежност.

Иначе препумпавање прљаве воде испод Великог бачког канала се врши због зачепљености леве делте кроз занатску зону у Кули (тзв. Кеј). Зашто препумпана а прљава и пенушава вода није забринула никога из Вода Војводине и зашто нису наручили њену анализу, вероватно има свој одговор, којег ћемо можда једном сазнати од "стараоца водотока".

Потом смо послали Захтев за информације од јавног значаја Општини Кула и у законском року добили одговор о "једној фирми" која је решила поступање са отпадом у складу са законом, и "још једној" која није доставила тражене информације и који су нас потом упутили на катастар загађивача Општине Кула објављен на званичном сајту локалне самоуправе. Листу нелегалних прикључака на атмосферске водове, нисмо добили, па смо се са тим захтевом обратили ЈКП Комуналац из Куле. У очекивању смо одговора.

Примљене информације из Општине Кула потом смо уз пријаву проследили Водној инспекцији у Новом Саду, уз очекивање да изврше надзор над свим фирмама са подручја месне заједнице Горњи град у Кули које имају некакву производну делатност и могућу продукцију техничких вода, а нарочито оних, "непоменутих" у општинском одговору а које послују у оградама бивше фабрике металне галантерија Истра у Кули. Од ове инспекције, дакле очекујемо да утврде постојање потребних дозвола и начина на који ове фирме третирају своје отпадне воде и да нас обавесте о свом поступању.

За многе проблеме које кренемо озбиљно да третирамо, узрок па онда и решење брзо исплива. Ово није такав случај, па ће тиме и изазов бити већи.

Кампања јавног заступања проблема из амбијента омогућена је реализацијом пројекта "Заједно за активно грађанско друштво - АКТ", који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овом чланку је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetas-а или Грађанских иницијатива. Подршку смо добили и од компанија: Витал, Шећерана Црвенка, Суноко и Индустрије меса Карнекс.


Print   Email

Адреса

Јожефа Атиле 22, Врбас 21460 Србија

Image