ВЕСТИ - ЕПВ

Одговор "Вода Војводине" на захтев за информације о чишћењу канала.

КАКО ЋЕ СЕ ШТИТИТИ ЗДРАВЉЕ ЉУДИ ДОК ТРАЈЕ ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА!?

На Захтев ЕПВ за информације од јавног значаја о статусу пројекта чишћења Великог бачког канала, добили смо у року одговор ЈВП "Вода Војводине. Одговорено је на свако од пет постављених питања, што интегрално објављујемо у наставку.


1. Статус Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Ремедијације/ревитализације Великог бачког канала са изградњом постројења за третман опасног отпада а складно Решењу издатим од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (у даљем тексту ремедијација ВБК).

ВВ: Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ремедијације/ревитализације Великог бачког канала са изградњом постројења за третман опасног отпада је завршена и предата Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на усвајање.

2. Статус Идејног пројекта и Студије оправданости ремедијације ВБК.

ВВ: Покрајинска ревизиона комисија за стручну контролу техничке документације је усвојила извештај о стручној контроли Студије оправданости са Идејним пројектом ремедијације/ревитализације Великог бачког канала са изградњом простројења за третман опасног отпада.

3. Извештај о стручној контроли Идејног пројекта од стране Ревизионе комисије и информацију да ли је предат надлежном Покрајинском секретаријату?

ВВ: Извештај о стручној контроли је добијен 26. јула 2022. године. Тренутно немамо информацију да ли је преддат надлежном Покрајинском секретаријату.

4. Да ли је престало испуштање непречишћених отпадних вода у ВБК као предуслов за имплементацију пројекта ремедијације ВБК и ако није, ко тај предуслов још увек није испунио и шта сте ви, као законски старалац водотока, поводом тога учинили?

ВВ: Испуштање непречишћених отпадних вода у Хс ДТД канал "Врбас-Бездан" још није престало. Према нашим званичними подацима у наналску мрежу (мелиоративне канале који гравитирају у Хс ДТД "Врбас-Бездан") отпадне воде испуштају АД "Медела", АД "Витал", "ТС Сторк груп", ДД "Тривит-Пек", шћеране Врбас и Црвенка, "Кадакс ХЕМ" Црвенка у ликвидацији, и фарме на том простору.

ВВ: ЈВП "Воде Војводине" нема законски основ за санкционисање загађивача, то право искључиво припада надлежним инспекцијама (водна и инспекција заштите животне средине) и правосудним органима.

ВВ: ЈВП "Воде Војводине" нема ни могућност да утиче на загађиваче да се прикључе на јавну канализациону мрежу, односно на постројење за прераду отпадних вода у Врбасу.

5. Акциони план (са термин планом) за ремедијацију ВБК.

ВВ: Тендерска документација биће ажурирана и спремна до краја септембра а Студија о процени утицаја на животну средину требало би да буде усвојена до краја октобра 2022. године.

Јавно заговарање решавања проблема из амбијента омогућено је реализацијом пројекта "Заједно за активно грађанско друштво - АКТ", који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овом чланку је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetas-а или Грађанских иницијатива. Подршку смо добили и од компанија: Витал, Шећерана Црвенка, Суноко и Индустрије меса Карнекс.

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net