ВЕСТИ - ЕПВ

Aкција садње у Лазином парку у Врбасу

ПАРТНЕРИ У АКЦИЈИ!


После мноштва договора, саветовања и припрема, јуче смо одржали централну акцију садње у Лазином парку у Врбасу у партнерству са Спортским удружењем "Лазин парк" у Врбасу, ЈКП Комуналац, РЈ Водовод који су нам уступили цистерну за воду, Канцеларијом за младе Општине Врбас, активним грађанима, углавном комшијама и наравно, младим волонтерима ЕПВ.

ФОТО ГАЛЕРИЈА НА ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ ZELENI VRBAS

ВИДЕО ПРИЛОГ ТВ БАЧКА ВРБАС


Рупе су претходних дана ископали чланови ЕПВ да би се на акцији, уз учешће 30-так акцијаша засадило 70 садница племенитих лишћара. Све саднице су заливене и додат им је супстрат, како би им се омогућио бољи старт.


После акције је обављен договор за наредне активности и сарадњу. Комшије и чланови СУ Лазин парк прихватили су да редовно заливају саднице и да се ради истог посла једнако масовно окупљамо. Такође ћемо локалној самоуправи заједнички иницирати изградњу пешачко рекреативне стазе, чији смо им пројекат већ доставили али уз постављање и канделабера. Појвио се интерес за постављање још урбаног мобилијара - пикник столова, какве смо већ поставили у нашем еко-ћошету. Тако да ћемо само у овом парку у наредном периоду имати пуне руке посла.

Важан део договора је да се у парку више ништа не дира без савета струке и договора са локалном самоуправом. Ове сезоне планирамо да изведемо још неколико акција садње на јавним површинама у Општини, кроз подршку партнерским удружењима и активним грађанима.

Акција је реализована у оквиру пројекта “Шума зове на дијалог” у оквиру програма ЕKО-СИСТЕМ: Подршка реформама у заштити животне средине, који спроводе Млади истраживачи Србије (МИС), уз подршку Шведске преко Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (Сида). Пројекат реализују 4 чланице мреже "Пошумимо Војводину" - Покрет горана Новог Сада, Еколошки центар Врбас, Рурални центар Сова и Дечија еколошка академија, док је носилац пројекта Покрет горана Новог Сада.

Подршку сталној кампањи подизања урбане културе добијамо од компанија: Витал, Шећерана Црвенка, Суноко и Индустрије меса Карнекс. Посебну донацију садница за јесење акције садње добили смо од компаније Суноко и Индустрије меса Карнекс.