ВЕСТИ - ЕПВ

Договор у Општини Врбас за акцију садње у Лазином парку

КВАЛИТЕТАН ДОГОВОР - ПРЕВЕНЦИЈА РИЗИКА!


На позив заменице председника Општине Врбас, Тијане Алексић, данас смо у њеном кабинету обавили консултације са актерима акције садње у Лазином парку. "Улоге су подељене, позорница се спрема за представу"!

Општинску управу, представљала је Јелена Поповић, ЈКП Комуналац Тамара Милошевић, инжењер хортикултуре, Јавну агенцију за зоохигијену и пољопривреду, ЈАЗИП, Ивана Ђаконов, Индустрију меса Карнекс, Татјана Миљанић и Удружење грађана Лазин парк, Станко Периз, заменик председника.

Динамичан и прецизан договор мотивисаних актера откривао је и одмах покривао потребе и ризике садње на фреквентној јавној површини.

Наше партнере у акцији смо информисали о активностима избора и набавке садница, консултацијама са стручним лицем у вези избора садног материјала и анимацији грађана за учешће у самој акцији.

По инспекцијском налогу, и нашој другој пријави, ЈКП Комуналац ће уклонити остатак сувог дрвећа до акције садње.

Јелена Поповић нам је скренула пажњу на потребу предузимања потребних радњи у вези избегавања инсталација (водних, канализационих, гасних и електричних).

Осим донације за садни материјал, Карнекс је потврдио превоз садница из расадника и подсетио на традиционалну пролећну акцију садње на Дан вода, коју у партнерству са ЕПВ спроводи већ трећу годину. Наредна акција, по предлогу Татјане Миљанић могла би се oвај пут детаљно и квалитетно испланирати опет у Лазином парку, ради обезбеђивања континуитета одржавања овог стратешког заштитног појаса за цео град Врбас.

По речима Станка Перића, Удружење Лазин парк ће обезбедити преузимање и привремени простор за саднице до акције садње, као и развоз садница до рупа. Такође ће наставити анимацију својих чланова и осталих грађана за учешће у садњи и потом одржавању садница.

За заливање на самој акцији обратићемо се Водоводу и ватрогасцима. Гласно се размишљало о наставку одржавања парка, уклањању болесног дрвећа и великог броја сибирског бреста, који својом старости и величином постао безбедносни ризик за посетиоце парка.

Ивана Ђаконов је потврдила да ће ЈАЗИП обезбедити тракторско сврдло и копање рупа, као и раднике за обраду рупа. Такође је скренула пажњу на потребу фиксирања садница и заштите од јаких ветрова, имајући у виду да ћемо се оријентисати на веће саднице, за чега ћемо морати да преиспитамо свој буџет. Овакве акције, по њеним речима, захтевају постојање пројекта за садњу. Надамо се да ћемо следеће године овакве акције спроводити по утврђеном плану и програму за чега је неопходно велико ангажовање локалне самоуправе и обезбеђивање знатних средстава за суфинансирање.

Следећи сусрет овог међусекторског тима покушаћемо да уприличимо у присуству представника Института за низијско шумарство из Ново Сада у потрази за јасним опцијама достизања вишег нивоа пошумљености нашег локала.

Активност је реализована у оквиру пројекта “Шума зове на дијалог” у оквиру програма ЕKО-СИСТЕМ: Подршка реформама у заштити животне средине, који спроводе Млади истраживачи Србије (МИС), уз подршку Шведске преко Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (Сида). Пројекат реализују 4 чланице мреже "Пошумимо Војводину" - Покрет горана Новог Сада, Еколошки центар Врбас, Рурални центар Сова и Дечија еколошка академија, док је носилац пројекта Покрет горана Новог Сада. Подршку смо добили и од компанија: Витал, Шећерана Црвенка, Суноко и Индустрије меса Карнекс.