ВЕСТИ - ЕПВ

Одговор Опште болнице у Врбасу на упит ЕПВ о пречишћавању отпадних вода.

РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ИЗ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ!?


Поступајући у законском року на наш Захтев за информације од јавног значаја о стању пречишћавања отпадних вода у Општој болници у Врбасу, добили смо одговор да њихов систем за пречишћавање (тзв. PUTOX) од краја 2008. године функционише по принципу рада преливне септичке јаме из које се отпадна вода упушта у градску канализацију. Колико нам је познато, једним краком затвореног атмосферског цевовода, болница је директно спојена са Великим бачким каналом. Да ли се и за чега користи?


По допису потписаног од стране в.д. директора Попов др Милана, наведени радови требало је да се изведу у организацији Општине Врбас у склопу пројекта "CLEAN-UP AND REVITALIZACION OF VELIKI BAČKI KANAL NEAR VRBAS-SERBIA", према идејном пројекту ангажованог извођача "Ekohem international" Д.О.О. Београд.

Из Опште болнице напомињу да су организовали посебан третман свих чврстих и течних отпадних медицинских материјала (фиксир, разређивач, фармацеутски отпад, цитолошки отпад, инфективни отпад) тако да отпадне воде из болнице чине категорију санитарне отпадне воде.

У наредном периоду сазнаћемо да ли је болница добила услове по којима испушта своје отпадне воде у канализацију а које је требала исходовати од општинске управе у Врбасу и да ли се неко уопште тиме бави. Да ли постоји екстерна контрола збрињавања течног, токсичног медицинског отпада или да одговорнима просто верујемо на реч?! Уосталом, какав је карактер санитарног, болничког отпада са Ковид јединицом и да ли се може без третмана упуштати у канализацију? Много непознаница и потенцијалног ризика по природу и здравље из установе која се бави здравственим збрињавањем људи.

Кампања јавног заступања проблема из животног амбијента омогућена је реализацијом пројекта "Заједно за активно грађанско друштво - АКТ", који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овом чланку је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetas-а или Грађанских иницијатива. Подршку активности добили смо и од компанија: Витал, Шећерана Црвенка, Суноко и Индустрије меса Карнекс.