ВЕСТИ - ЕПВ

Међусекторски састанак у ЦФК Драго Јововић у Врбасу

ТИМСКИ РАД НА ОДРЖИВОМ РЕШЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ ДЕПОНИЈА.


Јуче смо, чини нам се, окупили критичну групу компетентних актера с капацитетом реализације наше иницијативе за одрживо решавање проблема депонија грађевинског отпада, које се редом претварају у дивља сметлишта мешаног отпада. Главни потицај за сарадњу потекло је од Светозара Живковића, повратника из САД, са пребивалиштем непосредно поред сметлишта у Бачком Добром Пољу у улици Дурмиторска, уз његову молбу да се не стане на чишћењу, већ да се на неки начин дугорочно реши проблем.

ВИДЕО ПРИЛОГ ТВ БАЧКА ВРБАС

Главна подршка у припреми састанка стигла је од Игора Шкундрића, директора ЈКП Комуналац Врбас, који је, како каже, и поред постојања пословног интереса у извршењу и наплати посла чишћења депонија од локалне самоуправе, схватио примат јавног интереса и потребу промене радних образаци и приоритета у овом послу, померањем према моделима рада из принципа циркуларне економије.

Анализирајући проблем, развили смо идеју одрживог решења грађевинских депонија, коју смо преточили у иницијативу према носиоцима власти у локалу, покрајини, као и према пословним оператерима.

Разлог нашој иницијативи видели смо у бескрајном чишћењу смећа, које се изнова гомила ван за то одређеног места, што генерише ланац константног незадовољства грађана али и локалне самоуправе. Негативан утицај врши се на земљиште и амбијентални ваздух, на здравље људи, на општински буџет, на хабање механизације јавно комуналног предузећа... што све предуго траје и што сматрамо неприхватљивим и неодрживим за пореске обвезнике.

Потпуну озбиљност састанку кроз процену достижности одрживог решавања проблема дивљих депонија, дали су Бранкица Табак из Покрајинског секретаријата за урбанизам и животну средину и Милан Глушац, заменик председника Општине, као и Татјана Миљанић, шефица службе Заштите животне средине у Карнекс-у са већ спремном донацијом садница од 100000 динара. Од Глушца смо чули да је за санацију дивљих депонија опредељено два милион динара и још четири за уређење главне депоније.

Ево како смо видели развијање дискусије кроз активне улоге које су учесници преузели.

Грађанин, дојављивач, је објаснио живот уз смрад депоније испред куће, бахатост својих сународника и урбано уређени свет из којег се вратио. Локална самоуправа је приказала трошкове чишћења дивљих депонија и шта тај простор може постати. Комуналци, техничку спремност и флексибилност прихватања нових идеја рада и пословања. Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду - ЈАЗИП, тематску стручност, Месна заједница БДП, како се поставити према грађанима и право питање - где у међувремену с отпадом, Карнекс да помогне у садницама, организацији, тимском раду... Па затим, компанија Униваб из Бг. како отпад може постати ресурс, уз квалитетне машине. Покрајина, како да помогне кад утврдимо где су нам границе. И какав је онда договор?

До краја очистити сметлиште у Дурмиторској. Одмах извести акцију садње очишћеног простора, уз анимацију грађана, школске деце... ЈАЗИП ће избушити рупе за саднице. У рупе стављати искључиво компост, не враћати на њих лошу земљу. Обезбедити простор бежичним камерама, евентуално упојним каналом или оградом. Огласити затварање депоније.

У наредној фази, уз подршку Покрајине и других релевантних субјеката на вишим нивоима власти, устројити систем рентирања контејнера за грађевински отпад и то уз субвенционисане цене, како би се грађани успешно и брзо окренули ка организованом систему. Претходно набавити камион ауто подизач и потребан број контејнера.

Формирати систем примарне рециклаже грађевинског отпада али и зеленог и мешаног, преко набавке комбиноване дробилице са техничким могућностима уситњавања практично свих врста инертног отпада. Одредити и уредити простор, трансфер станицу за лагеровање отпада, његовог уситњавања и транспорт на вишу фазу прераде.

Потом, едуковати и информисати грађане о устројеном систему. Казнити некога бахатог да одврати друге од враћања на старо. Све то чинити уз непосредну комуникацију и сталне консултације партнера из сва три сектора локалне заједнице. Садња има смисла до краја марта, у противном, морамо чекати новембар. Претходно се депонија мора очистити. Лобирање за набавку механизације мора одмах започети. Ако останемо тим и развијемо тимски рад, нема сумње да ћемо учинити све што решимо да треба.

Листа учесника:
1. АПВ Покрајински секретаријат за урбаниз. и ЗЖС, Бранкица Табак, заменица подсекретара;
2. Општина Врбас, Милан Глушац, зам. председника и Ивор Лукин, члан већа за комунал. делатности;
3. ЈКП Комуналац Врбас, Игор Шкундрић, директор, Милица Стевић, инж. хортикулт. у Славиша Божовић, одлагање отпада;
4. Карнекс Врбас, Татјана Миљанић, шеф Службе ЗЖС
5. ЈАЗИП, Драган Михаиловић, директор;
6. УНИВАБ, Андријана Алар, пом. ген.дир. и Александар Станковић, менаџ. продаје
7. МЗ БДП, Мина Кљештан, секретарка
8. Активни грађани, Свето Живковић
9. ЕПВ

Кампања јавног заступања проблема из животног амбијента омогућена је реализацијом пројекта "Заједно за активно грађанско друштво - АКТ", који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овом чланку је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetas-а или Грађанских иницијатива. Подршку активности добили смо и од компанија: Витал, Шећерана Црвенка, Суноко и Индустрије меса Карнекс.