ВЕСТИ - ЕПВ

ЕПВ обележио европску недељу мобилности у Врбасу.

ДЕКЛАРАЦИЈА ГРАЂАНА ВРБАСА О НЕМОТОРИЗОВАНОМ САОБРАЋАЈУ!


Данас је Еколошки покрет Врбаса у хотелу Бачка у Врбасу а у сарадњи са групом грађана Критична маса - бициклисти Врбаса, са њиховим координатором Александром Николићем, а уз учешће активних грађана Врбаса, организовао трибину - "Урбана мобилност у европској недељи мобилности и грађански активизам".

ВИДЕО ПРИЛОГ ЛОКАЛНЕ ТВ БАЧКЕУводничари на трибини су били дипломирани саобраћајни инжењери Александар Николић из Врбаса и Дејан Стојковић из Новог сада. Модератор скупа био је Ратко Ђурђевац.

Александар Николић нам је представио перспективу развоја немоторизованог транспорта у Врбасу, активности групе Критична маса - бициклисти Врбаса, која ових дана обележава годину дана промоције бициклизма кроз организовање редовних месечних бициклистичких каравана. Скренуо нам је, између осталог пажњу на припрему измена Закона о безбедности саобраћаја са оштријим правилима за бицклисте, између осталог, кроз обавезно ношење кацига и флоуросцентних прслука и дању и ноћу, што би могло дестимулативно да утиче на повећање бициклиста на улицама.Дејан Стојковић нам је изнео мноштво позитивних примера из праксе Града Новог Сада, који се на сасвим другачији начин односи према овој грани транспорта и који с поносом носи епитет град бициклиста.

На трибини је изгласана и Декларација о немоторизованом саобраћају у којој су изражене жеље грађана о стратешким документима, плановима и пројектима који садрже Визију локалне заједнице као средине која развија одржив начин кретања и транспорта, са инфраструктуром која је приступачна, повезана, безбедна за људе и животну средину и која промовише квалитет и хуманост простора, узима у обзир различите потребе грађана, са добробитима за све грађане Oпштине Врбас.

Недостатак консултација доносиоца одлука у локалу са активним грађанима Врбаса и цивилниим организацијама узроковао је ову декларацију са жељом и поруком да у будући развој локалне заједнице буду укључени грађани кроз поступке доношења одлука, израде и примене стратешких докумената, кроз партнерске односе цивилног друштва са доносиоцима одлука у локалу.

Учесници Трибине активно су се укључили у дебату са мноштвом идеја за појачани грађански допринос развоју заједнице у области саобраћаја. Оцењено је да је потребно чешће организовати овакве скупове грађана са приликом да се едукују и формирају став по проблемима из локалне заједнице и да процене капацитет личног доприноса, као и потенцијал умрежавања цивилних актера.

Трибина је саставни део кампање коју подржава Министарство заштите животне средине, пословни оператери: Карнекс, Витал, Шећерана Црвенка, Суноко, Реахем и Медела.

ДЕКЛАРАЦИЈА ГРАЂАНА ВРБАСА О НЕМОТОРИЗОВАНОМ САОБРАЋАЈУ


Хотел Бачка, Врбас, 17. септембар 2020.

Ми, грађани Општине Врбас, складно нашој природној потреби за здравим и безбедним кретањем опредељујемо се за концепт одрживог приступа планирању и имплеметацији урбаног транспортноиг система и јавног простора са добробитима за све грађане Oпштине Врбас. Ништа ни од кога не тражимо, не молимо нити очекујемо. Ми изражавамо своју вољу! Желимо да наша воља буде „питка“ и другим локалним заједницама.

Концептом одрживог управљања мобилношћу, желимо да обухватимо стратегије и програме који би утицали на смањење коришћења путничких аутомобила, стварање повољнијег амбијента за јавни превоз  и немоторизовани саобраћај са циљем побољшања ефикасности и одрживости транспортног система, што би значило избалансирани развој економских, еколошких и социолошких циљева.

Желимо да се зауставе бројни негативни трендови које узрокује моторни саобраћај, као што су: пораст емисије угљен диоксида (СО2) и ефекта стаклене баште, неумерена енергетска потрошња, висока зависност од фосилних горива, прекорачење концентрације загађивача ваздуха, штетно дејство буке, број
настрадалих у саобраћајним незгодама, ефекти загушења саобраћаја...

Желимо стратешке документе, планове и пројектe са ВИЗИЈОМ локалне заједнице као средине која развија одржив начин кретања и транспорта, са инфраструктуром која је приступачна, повезана, безбедна за људе и животну средину и која промовише квалитет и хуманост простора, узима у обзир различите потребе грађана, са добробитима за све грађане Oпштине Врбас.

Да у будући развој локалне заједнице буду укључени грађани кроз поступке доношења одлука, израде и примене стратешких докумената, кроз партнерске односе цивилног друштва са доносиоцима одлука у локалу.

Да урбана обнова јавног простора буде приоритет у којем ће се стари начин фаворизовања моторног саобраћаја заменити концептом дељеног простора, са
нагласком на немоторизоване видове транспорта и кретања, са дугорочном визијом хумане,-зелене људске заједнице.

Ради достизања наведених циљева и заустављања негативних трендова спремни смо својим учешћем у јавним расправама, промотивним активностима и кампањама јавног заговарања, дати свој лични допринос дефинисању и спровођењу конкретних мера које би довеле до подизања свести јавности, до добровољне промене понашања учесника у саобраћају у смеру планирања јавног простора и транспортног система а у циљу одрживих и алтернативних видова превоза, до физичког побољшања инфраструктуре за немоторизовани саобраћај, што би значајно дестимулисало коришћење моторног саобраћаја...

Желимо да путујемо на посао, рекреацију, посећујемо пријатеље... одрживим видовима превоза, желимо да имамо доступне информације о могућностима одрживих начина превоза, желимо да безбедност деце у локалној заједници буде приоритет како у саобраћају тако и у несметаном кретању и битисању на јавном простору, желимо да применом савремених технологија брзо и ефикасно планирамо лична путовања одрживим видовима превоза и тиме решавамо и задовољавамо све наше потребе за кретањем.

Желимо јасно дефинисану одговорност за особе у чијој је надлежности спровођење политика, прописа, планова, стратегија... по питању рокова и квалитета спровођења и са последицама за неизвршење.

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net