Документа ЕПВ

Протокол о сарадњи УЗ ПЕТ У СВЕТ - основне школе

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ
између
ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА ВРБАСА
и
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО” КУЦУРА


На основу потпуне узајамне размене информација и исказаних намера у погледу сардње утврђује се следеће:
 
Члан 1.
Основна школа “Братство-јединство” из Куцуре приступа решавању проблема нагомилавања споро распадљивог и штетног пластичног отпада у свом насељеном месту у складу са важећим нормативима и законским прописима Републике Србије и у складу са директивама Европске Уније којом се ова материја регулише. Приоритетан задатак је едукација и анимација школске деце у прикупљању ПЕТ примарне сировине уз валоризацију постигнутих резултата.
 
Члан 2.
Основна школа “Братство-јединство” из Куцуре прихвата решавање овог проблема по Пилот програму “УЗ ПЕТ У СВЕТ” – Еколошког покрета Врбаса ради сихронизованог, ефикасног и трајног решавања овог проблема на нивоу општине Врбас.
 
Члан 3.
Основна школа “Братство-јединство” из Куцуре прихвата координацију и надзор Еколошког покрета Врбaса над реализацијом програма “УЗ ПЕТ У СВЕТ”.
 
Члан 4.
Основна школа “Братство-јединство” из Куцуре ће обезбедити активно учешће свога представника у реализацији заједничких активности по овом програму са представницима Еколошког покрета Врбаса.
Основна школа “Братство-јединство” из Куцуре ће у оквиру својих могућности, обезбедити несметано спровођење едукативних активности за представнике Еколошког покрета Врбаса у свом објекту.
Основна школа “Братство-јединство” из Куцуре ће одредити простор у кругу свог објекта за постављање контејнера за ПЕТ примарну сировину и будуће Еколошко двориште са осталим контејнерима по врстама примарне сировине.
 
Члан 5.
Еколошки покрет Врбаса ће у оквиру својих могућности и у сарадњи са руководством основне школе “Братство-јединство” из Куцуре, спровести едукацију и анимацију школске деце и њихових родитеља о потреби раздвајања и прикупљања ПЕТ примарне сировине.
Еколошки покрет Врбаса ће за потребе прикупљања ПЕТ примарне сировине обезбедити један услован контејнер за основну школу “Братство-јединство” из Куцуре.
 
Члан 6.
Еколошки покрет Врбаса ће обезбедити предлог Система евиденције прикупљене ПЕТ примарне сировине као и стимулативни Правилник о валоризацији постигнутих резултата у том погледу.
Еколошки покрет Врбаса ће обезбедити квалитетан систем надзора над свим кључним тачкама реализације програма “УЗ ПЕТ У СВЕТ”.
 
Члан 7.
Овај Протокол је сачињен у четири истоветна примерка од којих свака страна задржава по два примерка.

У Куцури, 10.јануара 2006. године

ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ВРБАСА
Председник
Ратко Ђурђевац

ОШ “БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО” КУЦУРА
Директор:
Ксенија Међеши

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net