Документа ЕПВ

Протокол о сарадњи - секундарна сировина

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ бр. Пл.13-06
између
ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА ВРБАСА
и
ОПШТИНЕ ВРБАС
 
На основу потпуне узајамне размене информација и исказаних намера у погледу сардње утврђује се следеће:
     Члан 1.
Општина Врбас приступа решавању проблема управљања отпадом на свом подручју у складу са важећим нормативима и законским прописима Републике Србије и у складу са препорукама Европске Уније којима се ова материја регулише. Приоритетан задатак је смањење количине отпада који се одлаже на постојећу депонију и базира се на примарној и секундарној селекцији комуналног чврстог отпада, прикупљању секундарних сировина и њиховој даљој преради.
     Члан 2.
Општина Врбас ће у сарадњи са Еколошким покретом Врбаса интензивирати активности на решавању проблема управљања отпадом увођењем система примарне селекције, сакупљања, складиштења, транспорта и рециклаже секундарних сировина у постојећим и новим привредним капацитетима који ће се отворити када се за то створе одговарајући услови.
     Члан 3.
Општина Врбас ће у сарадњи са Еколошким покретом Врбаса, преко својих одговарајућих органа и стручњака извршити анализу могућности сакупљања секундарних сировина, попис генератора отпадних материја, индустријских и других, укључујући и друге релевантне чињенице од значаја за управљање отпадом на територији Општине Врбас.
Општина Врбас прихвата иницијативу да утврди количине и врсте отпада који се генерише на њеној територији (комуналног, индустријског и другог), те да одреди принципе понашања са овим отпадом, а на основу прихваћених конвенција законских и подзаконских аката.
     Члан 4.
Општина Врбас ће подржати иницијативу Еколошког покрета Врбаса за регионално решавање проблема управљања отпадом посебно у формирању регионалног рециклажног центра и третмана секундарних сировина на нивоу региона.
     Члан 5.
Еколошки покрет Врбаса ће у оквиру својих могућности пружити подршку Општини Врбас у активностима везаним за управљање отпадом у погледу едукације, промоције и спровођења програмских активности, као и преноса својих знања и искустава у области унапређивања система и организације управљања отпадом.
     Члан 6.
За непосредне контакте у вези са међусобним обавезама које проистекну из овог Протокола о сарадњи, Еколошки покрет Врбаса одредиће своје представнике а Општина Врбас одредиће свој тим као носиоца активности на спровођењу програма управљања отпадом.
     Члан 7.
Овај Протокол је сачињен у четири истоветна примерка од којих свака страна задржава по два примерка.


У Врбасу, 23.03.2006. године


ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ВРБАСА
Председник
Ратко Ђурђевац

ОПШТИНА ВРБАС
Председник
мр. Жељко Лаиновић
 

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 
 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net