Документа ЕПВ

Правилник о пријему и евиденцији секундарне сировине

  ПРАВИЛНИК О ПРИЈЕМУ И ЕВИДЕНЦИЈИ СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ, КАО И РАСПОДЕЛИ ЗАРАЂЕНИХ СРЕДСТАВА ОД ЊЕНЕ ПРОДАЈЕ
(у даљем тексту Правилник)

Овај Правилник уређује поступке и односе између учесника у процесу прикупљања секундарне сировине у ОШ “Братство-јединство” Куцура и Еколошког покрета Врбаса.


НАЧЕЛА
Члан 1.
Правилник се руководи са следећим начелима:
-    Вреднују се појединачни и колективни резултати;
-    “Ко ради – путује, ко не ради – седи кући (или у учионици)”;
-    “Ко ради више – путује јефтиније”;
-    Тачке интересног додира покривају се обостраном контролом.
НОСИОЦИ ПРИКУПЉАЊА СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ
Члан 2.
Прикупљање секундарне сировине врше ученици. Родитељи могу помоћи својој деци да донесу секундарну сировину. Прикупљање секундарне сировине могу вршити и друга лица уз услов да секундарну сировину предају у име одређеног одељења у школи. Ова сировина се посебно евидентира.

ПРИЈЕМ СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ
Члан 3.
Прима се само пост-конзумна секундарна сировина. Секундарна сировина са сметлишта се неће примати у школама. Волуменизирана секундарна сировина доноси се претходно потпуно испражњена, овлаш испрана и згњечена (ради смањивања трошкова транспорта). Запрљана и неиспражњена секундарна сировина вратиће се доносиоцу.
У случају потребе и у сврху постизања боље откупне цене, примаће се претходно разврстана секундарна сировина у домаћинствима по врсти, боји и сл. (нпр. ПЕТ амбалажа – бела, плава, браон,...).
Деца која врше пребројавање и/или убацивање донете секундарне сировине у џамбо вреће или наменске контејнере – обавезно морају да имају гумене рукавице!

ЕВИДЕНЦИЈА ПРИКУПЉЕНЕ СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ У ШКОЛИ
Члан 4.
Евиденцију прикупљене секундарне сировине врше најмање три ученика.  Један ученик пребројава или мери а други бележи у Евиденциону листу а трећи убацује у џамбо врећу или наменски контејнер. Пријем секундарне сировине врше ученици из супротне смене од оних ученика који је доносе у школу.
Техничко лице из школе помаже ученицима у пријему секундарне сировине и надзире њихов рад.
Секундарна сировина се пребројава/мери по врстама. Подаци са Евиденционе листе се користе за вредновање резултата.
Пријем секундарне сировине врши се у одређеним терминима који су видљиво истакнути на улазу у школу и на огласној табли.

ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
Члан 5.
Зарађени новац распоређује се у следећем односу:
1.    60% по одељењима школе, у зависности од учинка;
2.    5% одељењу са најбољим учинком;
3.    5% ђацима који су радили на евиденцији прикупљене секундарне сировине;
4.    20% техничком лицу одређеном за одржавање пријемног или складишног простора, надзор и помоћ ђацима на пријему секундарне сировине;
5.    10% Еколошком покрету.

НАМЕНСКО ТРОШЕЊЕ НОВЦА
Члан 6.
Новац зарађен од продаје секундарне сировине може се трошити у следеће сврхе:
1.    Школске ескурзије;
2.    Школе у природи;
3.    Летњи кампови;
4.    Културне и друге едукативне посете;
5.    Размена гостопримства са ђацима из школа у другим срединама;
6.    Субвенционисање надарене деце у делу одласка на престижна регионална или државна такмичења;
7.    Солидарност према еколошким акцијама у другим срединама.
Члан 7.
Зарађени новац може се утрошити и у друге сврхе уколико се постигне концензус између Ђачког парламента, Савета родитеља, Наставног Већа и Еколошког покрета Врбаса.
Члан 8.
Одлуку о наменском трошењу средстава доноси се на Наставном већу школе. За доношење одлуке о трошењу зарађених средстава Наставно веће мора прибавити мишљење Савета родитеља и Ђачког парламента.

НАДЗОР И АРБИТРАЖА
Члан 9.
Правилником се предвиђа надзор Еколошког покрета над поштовањем његових одредби.
У случају неспоразума у делу пријема и евиденције секундарне сировине, као и распореда зарађени средстава, прихвата се арбитража Еколошкog покрета Врбаса.
Члан 10.
Наставно веће је дужно да о донешеној Одлуци о трошењу зарађеног новца обавести Еколошки покрет Врбаса.
Члан 11.
Уколико је Одлука Наставног већа у супротности са Чланом 5. овог Правилника Еколошки покрет има право да је поништи и врати на поновно разматрање.
Уколико је Одлука Наставног већа у супротности са мишљењем Савета родитеља и Ђачког парламента Еколошки покрет има право да стави вето на ту Одлуку. У том случају Директор школе је дужан да сазове састанак представника: Наставног већа, Савета родитеља, Ђачког парламента и Еколошког покрета Врбаса у року од три радна дана од достављања вета Еколошког покрета Врбаса. На састанку Еколошки покрет Врбаса ће се учинити покушај усклађивања ставова. У случају да ни после тога не дође до јасног заједничког става, расположива средства се преносе у наредни период.


У Кули, _________2007.


ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ВРБАСА
Председник
Ратко Ђурђевац

ОШ “Братство-јединство” Куцура
Директор:
Ксенија Међаши

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 
 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net