ВЕСТИ - ЕПВ

Брза реакција комуналне инспекције и одељења урбанизма на две пријаве ЕПВ у Лазином парку у Врбасу.

БЕЗ АМБРОЗИЈЕ И ОСУШЕНОГ ДРВЕЋА У ЛАЗИНОМ ПАРКУ!


На пар дана од пријаве амброзије у Лазином парку, косци из ЈКП Комуналац су изашли на терен. Исти дан по слању пријаве за већи број осушених стабала у парку, стигао је одоговр да је инспекцијска провера утврдила истинитост навода у пријави и да се налог за сечу већ налази на столу извршиоца у комуналном предузећу.Верујемо да ће се и овај проблем брзо решити, па би смо тада имали чисту ситуацију за јесење дошумљавање и озелењавање највеће зелене површине у граду, коју намеравамо да спроведемо са нашим волонтерима, партнерима, надлежним установама и предузећима и надамо се, већим бројем грађана.

Морамо признати да је добра комуникација са комуналном испекцијом ове године решила неколико десетина озбиљних проблема које смо сами уочили или су нам грађани скретали на њих пажњу и на тај начин им олакшали живот. То такође упућује да је локална самоуправа вољна да плати решавање ванредних проблема на јавним површинама и да за то постоји политичка воља, јер некада је довољно само се уљудно обратити.

Кампања јавног заступања проблема из животног амбијента омогућена је реализацијом пројекта "Заједно за активно грађанско друштво - АКТ", који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овом чланку је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetas-а или Грађанских иницијатива. Подршку активности добили смо и од компанија: Витал, Шећерана Црвенка, Суноко и Индустрије меса Карнекс.