ВЕСТИ - ЕПВ

Документа која одређују начин и услове чишћења Великог бачког канала.

КАКО ТРЕБА ЧИСТИТИ КАНАЛ И КАКО ПРИ ТОМЕ, ТРЕБА ШТИТИТИ ЖИВИ СВЕТ ОКО КАНАЛА!

Извор: Agroklub.rs
На Захтев за информације од јавног значаја Покрајинск секретаријат за урбанизам и заштитиу животне средине обавестио нас је да им Студија процене утицаја чишћења канала на животну средину још увек није достављена, нити знају у којој је фази израде а да је носилац пројекта ЈВП Воде Војводине. Међутим доставили су нам два документа из којих се може видети на који начин ће се чистити канал и како ће се заштитити живи свет у и око канала.

Наиме, достављени су нам Локацијски услови и Решење о условима заштите природе. Локацијске услове издао је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај на захтев ЈВП Вода Војводине а Услове о заштити природе, Покрајински завод за заштиту природе на захтев Покрајинског секретаријата за енергетику.

Из достављених докумената може се јасно сагледати на који начин ће се чистити канал и на који начин ће се штитити природа, посебно заштићене биљне и животињске врсте. Ове документе можете пронаћи овде, на нашем сајту.

У наредних 10-так дана очекујемо одговор на наш Захтев од ЈВП Воде Војводине, у којој фази се налази израда Студије процене утицаја чишћења канала на биљни и животињски свет и здравље људи.

Тек после израде овог документа, моћи ћемо да закључимо да ли се цео посао може безбедно завршити по грађане Врбаса, нарочито оне са пребивалиштем у близини канала.

Кампања јавног заступања проблема из животног амбијента омогућена је реализацијом пројекта "Заједно за активно грађанско друштво - АКТ", који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овом чланку је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetas-а или Грађанских иницијатива. Подршку активности добили смо и од компанија: Витал, Шећерана Црвенка, Суноко и Индустрије меса Карнекс.