ВЕСТИ - ЕПВ

Документа која одређују начин и услове чишћења Великог бачког канала.

КАКО ТРЕБА ЧИСТИТИ КАНАЛ И КАКО ПРИ ТОМЕ, ТРЕБА ШТИТИТИ ЖИВИ СВЕТ ОКО КАНАЛА!

Извор: Agroklub.rs
На Захтев за информације од јавног значаја Покрајинск секретаријат за урбанизам и заштитиу животне средине обавестио нас је да им Студија процене утицаја чишћења канала на животну средину још увек није достављена, нити знају у којој је фази израде а да је носилац пројекта ЈВП Воде Војводине. Међутим доставили су нам два документа из којих се може видети на који начин ће се чистити канал и како ће се заштитити живи свет у и око канала.

Наиме, достављени су нам Локацијски услови и Решење о условима заштите природе. Локацијске услове издао је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај на захтев ЈВП Вода Војводине а Услове о заштити природе, Покрајински завод за заштиту природе на захтев Покрајинског секретаријата за енергетику.

Из достављених докумената може се јасно сагледати на који начин ће се чистити канал и на који начин ће се штитити природа, посебно заштићене биљне и животињске врсте. Ове документе можете пронаћи овде, на нашем сајту.

У наредних 10-так дана очекујемо одговор на наш Захтев од ЈВП Воде Војводине, у којој фази се налази израда Студије процене утицаја чишћења канала на биљни и животињски свет и здравље људи.

Тек после израде овог документа, моћи ћемо да закључимо да ли се цео посао може безбедно завршити по грађане Врбаса, нарочито оне са пребивалиштем у близини канала.

Кампања јавног заступања проблема из животног амбијента омогућена је реализацијом пројекта "Заједно за активно грађанско друштво - АКТ", који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овом чланку је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetas-а или Грађанских иницијатива. Подршку активности добили смо и од компанија: Витал, Шећерана Црвенка, Суноко и Индустрије меса Карнекс.


Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net