ВЕСТИ - ЕПВ

Пријава закоровљених јавних површина и захтев за иформације од јавног значаја.

КОРОВ И НЕАСФАЛТИРАНЕ УЛИЦЕ У ВРБАСУ.


По дојави грађана, Еколошки покрет Врбаса пријавио је комуналној инспекцији Општине Врбас закоровљену и запуштену површину за кошење у улици Гојка Војиновића (Блок 53) и на углу улица Сава Ковачевића и Буде Томовића. Од инспекције смо захтевали да изда налог за кошење комуналном предузећу и известите нас о поступању.Општини Врбас смо поднели Захтев за информације од јавног значаја у вези њихове евентуалне намере да асфалтирају улице Светозара Милетића и Гојка Војиновића (Блок 53), што сматрамо једном од основних цивилизацијских норми урбаног живљења.

Кампања јавног заступања проблема из животног амбијента омогућена је реализацијом пројекта "Заједно за активно грађанско друштво - АКТ", који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овом чланку је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetas-а или Грађанских иницијатива. Подршку активности добили смо и од компанија: Витал, Шећерана Црвенка, Суноко и Индустрије меса Карнекс.