ВЕСТИ - ЕПВ

Резултати анкете Еколошког покрета Врбаса.

ЕВО ШТА ГРАЂАНИ МИСЛЕ О ЕПВ И ПРИОРИТЕТИМА У ГРАДУ!


Складно потреби израде Стратешког плана за период до 2023. године, ЕПВ је спровео анкету грађана на Гугл платформи и на улици. Резултати ће бити важан путоказ за нашу стратешку оријентацију, како би што више била усклађена са потребама грађана и усмерена ка еколошким проблемима које они сматрају приоритетним.

Анкетирано је око 170 особа, од којих је 48% женског а 52% мушког пола.  Од 15 до 30 година старости било их је 17%, од 30 до 50, 53% и више од 50 година имало је њих 30%. Ево њиховог мишљења.

У којој мери сте заинтересовани за питање заштите животне средине?
1. Веома много: 78%
2. Осредње/просечно: 21%
3. Мало: 0%
4. Нимало: 1%

Који еколошки проблем у Општини Врбас сматрате највећим? Могућност избора ДВА проблема:
1. Загађење површинских вода (Велики бачки канал): 92%
2. Загађење Ваздуха: 46%
3. Отпадне воде, канализација: 35%
4. Смеће, отпад: 47%
5. Вода за пиће: 33%
Одговори на "Нешто друго":
6. Па, отприлике све наведено
7. Све наведено су велики проблеми али ВБК, посебно
8. Грађани који не покупе за својим кућним љубимцима
9. Пси луталице
10. Недостатак зелених појасева
11. Непрвилна и претерана употреба пестицида
12. Све
13. Радити на подизању еколошке свести

Ко, према вашем мишљењу, може најзначајније утицати да се степен заштите животне средине у вашем месту поправи? Одаберите максимално ДВЕ групе:
1. Грађани: 66%
2. Локална власт: 63%
3. Инспекцијски орган: 43%
4. Невладине организације: 21%
5. Локални привредници: 19%
Одговори на "Нешто друго":
6. Напоменути да се инспекцијски органи праве слепи према власницима предузећа и фирми који загађују животну средину а који су у вези са владајућом странком.
7. Републичка власт.
8. Тешко да само 2-е групације могу саме.
9. Појединци, удружени око истог циља. Без загађења што је више могуће.

У којој мери сте упознати са активностима на заштити животне средине које спроводи Еколошки покрет Врбаса (ЕПВ)?
1. У великој мери: 29%
2. Солидно: 35%
3. Делимично: 30%
4. Мало: 5%
5: Нимало: 1%

Како процењујете корисност онога што Еколошки покрет Врбаса ради у заједници?
1. Веома корисно: 50%
2. Корисно: 35%
3. Мало корисно: 7%
4. Некорисно: 1%
5. Не могу да проценим: 8%

Шта би, по вашем мишљењу, требало да буде приоритет деловања Еколошког покрета Врбаса у будућности? Одаберите максимално ДВА приоритета:
1. Локалне акције чишћења и пошумљавања: 53%
2. Мониторинг и пријављивање загађивача животне средине: 56%
3. Едукација и информисање јавности укључујући младе и децу: 59%
4. Мониторинг локалних еколошких политика и пракси и утицај на креирање и спровођење локалних мера у области заштите животне средине: 38%
Одговори на "Нешто друго":
6. Кривичне пријаве против индустрија које су и довеле до загађења.
7. Едукација доносиоца одлука.

Да ли сте и на који начин лично спремни да дате свој допринос заштити животне средине?
1. Укључио/ла бих се у активности Еколошког покрета Врбаса: 46%
2. Нисам спреман/на за било које друштвено ангажовање на том плану: 1%
3. Као појединац/ка већ се понашам одговорно према заштити околике и то сматрам довољним: 46%
4. Нисам сигуран: 6%

Израда Стратегије развоја ЕПВ одвија се у оквиру реализације пројекта "Заједно за активно грађанско друштво - АКТ", који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овом чланку је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetas-а или Грађанских иницијатива.

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net