ВЕСТИ - ЕПВ

Састанак Асоцијације ЗОРТ са председником Општине Бачка Топола

БАЧКА ТОПОЛА ПУНИМ ГАСОМ ДО ГРАДСКОГ ПРЕЧИСТАЧА


На иницијативу Петера др Червенака, председника Еколошког покрета За садашњост и будућност, данас је представницима три еколошка удружења у оквиру Асоцијације ЗОРТ (Бачка Топола, Србобран и Врбас), уприличен пријем код председника Општине Бачка Топола, Адриана Сатмариа. Тема састанка била је пречишћавање отпадних вода у Општини Бачка Топола. Састанку су присуствовали и заменик председника Томик Нимрод и Габор Кишлиндер сарадник и бивши председник Општине.

Руководству Општине Бачка Топола представљене су штетне последице загађивања реке Криваје низводно према Малом Иђошу, Србобрну, па све до Бечеја и потреба међуоштинске и међусекторске сарадње у решавању нагомиланих проблема који угрожавају животни амбијент и здравље људи. Такође смо им приближили искуства и проблеме у раду градског пречистача у Врбасу.

Председни Адриан информисао нас је о статусу њихове инвестиције у градски пречистач отпадних вода, за којег је рекао да је примарни посао у локалној самоуправи, која се већински суфинансира од стране покрајинске Владе у износу од 500 мил динара, уз суфинансирање локалне самоуправе од 100 мил. дин. а десила се заслугом вишегодишњег залагања, како представника локалне власти, тако и цивилних еколошких активиста, нарочито Драгана Печурице, који, на жалост није више међу нама.

Градски пречистач у Тополи имаће капацитет од 20000 еквивалентних јединица становника (просечна продукција отпадне воде по човеку) а исходовање дозволе за пробни рад очекује се већ почетком летњих месеци. На овом постројењу примениће се тзв СБР (секвенцијални базни реактор) модерна и доказано ефикасна технологија пречишћавања отпадних вода. То је модуларни, надградиви систем, који би се у случају потребе, рецимо прикључења дела индустрије, могао проширивати и повећавати капацитет.

Тренутна покривеност Бачке Тополе канализационом мрежом је до 30% што је велики проблем, делом због развучености и разуђености насеља a делом због постојања депресија са високим нивоом подземних вода... што ће захтевати готово идентична средства као у пречистач а која још нису обезбеђена. Решавање овог проблема планира се током следеће године.

На наше инсистирање, од г. Кишлиндера, сазнали смо да је Општина у неколико махова ступала у контакт са представницима пословних оператера, загађивача Криваје, који су, како рече, исказали намеру да улажу у пречишћавање вода у већој или мањој мери, где им је јасно стављено до знања да прикључак на градски пречистач захтева примарни третман њихових отпадних вода. Сазнали смо да је Петрутнина Птуј - Топико већ кренула у изградњу пречистача са потпуним третманом отпадне воде. Од остала два оператера, Индустрија меса Топола и Жибел - АИК Бачкка Топола (кафилерија) очекује се да изађу са конкретним плановима за еколошке инвестиције. Поменут је и проблем повременог загађивања ваздуха од стране Жибел-а.

У закључку састанка учесници су се сагласили са потребом наставка комуникације, разменом информација и партнерством, кад год је то могуће и захтевано јавним интересом.

Наше учешће на састанку омогућено је реализацијом пројекта "Заједно за активно грађанско друштво - АКТ", који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овом чланку је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetas-а или Грађанских иницијатива. Кампања међуопштинске сарадње подржана је и од компанија: Витал, Шећерана Црвенка, Суноко и Индустријом меса Карнекс.