ВЕСТИ - ЕПВ

Стигао одговор ППФ8 екипе ЕУ на упит ЕПВ за пројекат чишћења канала.

ПРОЈЕКАТ ЧИШЋЕЊА КАНАЛА У ФИНАЛНОЈ ФАЗИ

На постављени упит од пре неколико месеци о статусу пројекта Ремедијације Великог бачког канала, недавно смо добили одговор од заменика руководиоца стручног тима експерата, Марине Илић, којег објављујемо у целости. У међувремену сазнајемо да је локацијске услове већ издао Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине.

Поштовани г. Ђурђевац,
Хвала Вам на вашем интересовању о нашем ЕУ ППФ програму. У вези са вашим питањем, овим путем желимо да Вас обавестимо о напретку пројекта Ремедијације Великог бачког канала.

У складу са пројектним задатком тим експерата ЕУ ППФ8 је припремио следећу техничку и тендерску документацију:
1.    Идејно решење;
2.    Студију оправданости са Идејним пројектом;
3.    Студију о процени утицаја на животну средину;
4.    Тендерску документацију према Yеllow FIDIC правилима.

Идејно решење је предато Инвеститору пројекта Воде Војводине 15. маја 2020., три дана након њиховог званичног именовања за Инвеститора.
Сва горенаведена техничка документација је резултат претходно извршених геомеханичких испитивања, геодетских снимања и свеобухватних хемијских анализа (квалитет површинских вода, седимент, отпад, трска и тло, карактеризација подземних вода, микробиологија) која су прописана законом.
8. јуна 2020., Инвеститор је поднео захтев надлежном Секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај ради добијања Локацијских услова.
Локацијски услови још увек нису издати. Очекује се да буду издати у току месеца новембра 2020.
ЕУ ППФ8 тим ће, након исходовања локацијских услова од надлежног органа, извршити потпуно усаглашавање Идејног пројекта и Студије оправданости са прибављеним Локацијским условима. Овако усаглашени Идејни пројекат и Студија оправданости биће достављени Инвеститору Воде Војводине ради отпочињања процедуре пред Ревизионом комисијом.

Студија о процени утицаја на животну средину биће такође финализована и усаглашена са локацијским условима од стране тима ЕУ ППФ8 и достављена Инвеститору ради предаје надлежном Секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и спровођења даље процедуре.
Kако би дошло до саме реализације пројекта, односно чишћења и ремедијације канала, неопходно је прекинути даље испуштање отпадних вода у канал и повезати све прикључке канализације (јавне, приватне, индустријске) на постојеће постројење за пречишћавање отпадних вода у Врбасу. У циљу спречавања поновног загађења, потребно је и чишћење латералних канала и узводних токова.

Након одобрења Идејног пројекта и Студије оправданости, очекује се процес одобрења тендерске документације.

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net