ВЕСТИ - ЕПВ

Израђен елаборат за трим стазу у Врбасу

ТРИМ СТАЗА У ЛАЗИНОМ ПАРКУ!


Екипа пројектаната водопривредног предузећа "Бачка"  из Врбаса, на челу са Синишом Вујовићем, директором, на молбу Еколошког покрета Врбаса, израдила је Елаборат трим стазе у Лазином парку ради побољшања услова за спортско рекреативне активности у највећој зеленој оази у нашем граду.


Стаза би се протезала дуж целог парка и обујмила би спортске терене удружења Лазин парк, до Бачке улице, све у дужини од 1360м, са ширином 1,5м, оивичена дрвеним облицама и са завршним слојем од малча и борове коре.

Нашим партнерима смо се одужили пригодном захвалницом. Од локалне самоуправе ћемо затражити услове и лагано, од следеће године, бацити се у потрагу за средствима за њену изградњу.