ВЕСТИ - ЕПВ

Јавни увид у пројекат чишћења Великог бачког канала.

НЕЋЕ БИТИ ИСЕЉАВАЊА!


Данас смо учествовали на Јавном увиду у Нацрт плана ремедијације ВБК. Презентатори су били: Екипа ППФ8 ЕУ, Завод за урбанизам НС, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. Укратко преносимo оно што нам се учинило битним за безбедност грађана.

 

Пратиће се квалитет ваздуха и подземних вода у току радова. Последња варијанта чишћења је: Канал се преграђује испред Тријангла, исушује се у току кроз Врбас. Радови се изводе у каналу на сувом. Неће бити касета са отровним муљем. Муљ се у посебном постројењу солидификује (примарно пречишћава кречом) и потом отпрама у цементаре и/или на санитарне депоније са дозволом за такву врсту отпада. Превоз муља из канала до постројења би се вршио посебним камионима са дозволом за превоз опасног отпада. Постројење ће се инсталирати на простору старе циглане.

Термин почетка радова утврдиће се када престане загађивање канала. Крајњи рок за престанак загађивања - непознат! Време трајања радова процењени су на 3 године.

Већи број грађана укључио се у дискусију са својим питањима и запажањима, углавном на тему здравствених ризика и безбедности грађана. Уверавања надлежних су да ће све бити урађено по позитивним законским прописима и напредном ЕУ регулативом.

Без јасног термин плана за припремне активности и почетак радова чишћења, барем грубе финансијске процене сасвим новог модела ремедијације и у околностима непостојања квалитетног државног надзора над загађивачима, цела прича би могла, као и многе претходне, још дуго да остане у устима презентатора и ушима неповерљивих грађана.

Дакле, не зна се када ће почети чишћење и не зна се ко ће, како ће и када зауставити загађивање али када све то "сазри", знамо да ће бити безбедно!? У међувремену врбашани крај канала масовно и "без ометања" умиру у најгором мукама, исчекујући државне чиновнике да оправдају своју плату!
Данас ипак још један тужан скуп за грађане Врбаса!