ВЕСТИ - ЕПВ

Пријава неуређене депоније комуналној инспекцији Бачке Паланке!

С ДЕПОНИЈЕ НА ПИЈАЦУ!?


На дојаву грађана, Еколошки покрет Врбаса је пријавио и скренуо пажњу комуналној инспекцији Бачке Паланке, на неуређену депониу крај пута Деспотово - Силбаш!

На депонији се налазе велике количине црног лука, другог одбаченог поврћа у распаду, све поред разног мешаног отапда, са особама које пребирају, пре свега лук и издвајају оно што мисле да је употребљиво!


Изрализи смо забринутаст инспекцији да постоји велики безбедносни ризик по те особе, ризик по животну средину и здравље људи! Сумњамо такође у могућност против-правног понашања, препродаје одбаченог поврћа са депоније, што би могло да угрози здравље особа које би такву робу купиле!

Од инспекције смо захтевали да испитате наше наводе, да ову депонију санира и затвори, те да нас извести о свом поступању!

Мониторинг животне средине вршимо у склопу пројекта "Грађани у акцији - здружено у корист природе", којег је подржало Министарство заштите животне средине.