ВЕСТИ - ЕПВ

Захтев ПС Врбас и Молба за подршку Захтеву у три министарства

У ИЗОСТАНКУ ЕХА, ПОТРАГА ЗА ПОДРШКОМ ПО ВЕРТИКАЛИ!Еколошки покрет Врбаса по трећи пут се обратио начелнику ПС Врбаса за примену еколошких одредби Закона о безбедности саобраћаја! Овај пут подршку нашем Захтеву затражили смо и од Координационе комисије Владе РС за инспекцијски надзор, Сектору за инспекцијски надзор Министарства заштите животне средине, Управи саобраћајне полиције, Сектору за инспекцијски надзор, Одсек за комуналне послове Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, у нади да ћемо разумевање добити од виших надлежних органа јавне управе!

Захтевом смо предложили врбаској полицији да у сарадњи са комуналном инспекцијом покрену привремена дежурства око грађевинских депонија у Врбасу и Куцури, при томе уочавајући њихову надлежност прописану еколошким одредбама Закона о безбедности саобраћаја.
Ванредан захтев "никао је" у ванредним околностима праве "опсаде животне средине" нелегалним одлагањем отпада и неактивношћу комуналне инспекције, чиме нам је угрожено једно од основних људских права - право на здраву и безбедну животну средину! При томе смо свесни да и у другим локалним срединама у Србији није много боље, међутим, присталице смо става да "нема неправде за оне који на њу пристају"!

Замолили смо ове високе државне институције да својом подршком, пруже грађанима Општине Врбас барем мало вере у способност државе да покаже одлучност у примени прописа, који ће им заштитити здравље и достојанство!

У наставку дајемо интегрални Захтев начелнику ПС Врбас!

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ВРБАС
ВЛАДИМИР ГЛОЂЕВИЋ, НАЧЕЛНИК
Врбас, Народног Фронта 70.

Предмет: Захтев за примену еколошких одредби Закона о безбедности саобраћаја

Поштовани!
Складно Закону о безбедности у саобраћају, Члан 164. Став 1. и 4. захтевамо да, уз договор са комуналном инспекцијом Општине Врбас, успоставите привремена дежурства крај депонија за грађевински отпад: у Врбасу иза Мепола, на излазу из Куцуре према Савином Селу, као и на депонији за биљни отпад, такође у Куцури.

Образложење!

И поред законске забране и повремених чишћења, непрекидно пуњење ових локација са мешаним и нарочито анималним и кланичним отпадом (уз избацивање из возила), а које се налазе уз локалне или некатегорисане путеве и непосредно уз насеље, узрокује континуирану противправну ситуацију и стални здравствени ризик, на који надлежне службе не реагују, што узрокује и исцрпљивање локалног, еколошког буџета на чишћење дивљих депонија, уместо на оплемењивање урбаних садржаја, едукацију и мониторинг штетних емисија!

Уверени смо да би процесуирање противправног понашања лица уочених на овим локацијама, већ после пар пријава, донело жељени ефекат одвраћања многобројним, неодговорним грађанима, навикнутим да се отпада реше како њима годи!
Подсећамо Вас да у Општини Врбас постоји организовани систем прихвата и одлагања комуналног отпада, спалионица за анимални и кланични отпад, повремене акције ЈКП Комуналац за збрињавање зеленог и хабастог отпада, што све утиче на оправданост јавног интереса израженог овим нашим Захтевом!

Не видимо разлику између ових и дежурстава ваших саобраћајних патрола! Исти пропис се штити и спроводи! Предлажемо Вам заједнички састанак на којем би размотрили све евентуалне импликације реализације наше иницијативе, при чему Вам нудимо подршку активних и одговорних грађана! На састанку предлажемо и присуство представника ОЈТ Врбас и комуналне инспекције Општине Врбаса.

Ово је наша трећа писмена иницијатива на ову тему (поред неколико усмених). Подсећамо Вас да смо у претходним иницијативама од 24.04.2017. и  08.08.2016. године (на које нисте реаговали), захтевали и мониторинг паркинг места за инвалиде, као и заједничку акцију заштите јавних фасада од штетног деловања ноћних графитера.

Очекујемо од Вас да применом прописа из Ваше надлежности заштитите Уставом гарантовано право грађана на здраву животну средину!
Очекујемо одговор у законском року!

Еколошки покрет Врбаса
Ратко Ђурђевац, председник