ВЕСТИ - ЕПВ

Пријава амброзије Трифиде урбанизму Општине Врбас

ГИГАНТСКА АМБРОЗИЈА ОД ЧЕТИРИ МЕТРА!


Дојавом грађана и увидом на терену, пријавили смо парцелу под амброзијом на позицији крај грађевинске депоније у Куцури, на 20м од првих кућа!

Парцела је у потпуности зарасла у високи коров са већом количином Амброзије Трифиде или тзв. "гигантског корова", која производи једнако агресиван полен као и Амброзија Артемисифолија, само са много више "малих шејтанчића" по биљци, због њених размера!

Ова ређа врста амброзије, регистрована је у Војводини само у Општини Врбас и Бачка Паланка од стране Лабораторије за инвазивне и алергијске биљке на ПМФ Нови Сад, те смо од Општине захтевали да хитно наложе уклањање овог корова и уношење локације у редовни годишњи програм сузбијања алергеног корова у Општии Врбас.

Од Одељења урбанизма смо захтевали да нас извести о свом поступању!