ВЕСТИ - ЕПВ

Пријава дивље депоније у Врбасу и представка комуналној инспекцији!

ЗАРАЗА СА ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕПОНИЈЕ КРАЈ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ У ВРБАСУ!


По дојави грађана Еколошки покрет Врбаса пријавио је комуналној инспекцији дивљу депонију на крају улице Миливоја Чобанског, крај јужне индустријске зоне у Врбасу! На основу информација добијених из ЈКП Комуналац из Врбаса, овај локалитет је одређен за грађевинску депонију, коју по инспекцијском налогу, с времена на време, како нам рекоше комуналци, багером поравнају!

ФОТО АЛБУМ

Приметили смо да равнање и разастирање не иде само према депресији с десне стране, већ се шут и смеће гура у свим правцима, па и према иригационом каналу! Основано сматрамо да повремена равнања оваквог мешовитог отпада нису прихватљиво решење за локацију која нема законске услове за одлагање мешовитог и нарочито опасног отпада и да би свака студија утицаја оваквог посла показала негативне импликације по животну средину и здравље људи!

Дакле, на предметној локацији уочили смо поред грађевинског отпада и велике гомиле мешовитог отпада, затим, анимални отпад и многе врсте опасног отпада! Смећем су затрпани и атмосферски канали, што би у овом кишном периоду могло да подигне ниво подземних вода у индустријској зони! Такође је блокиран приступни пут околним салашима! И што је најгоре, смеће доспева и у иригациони канал на којем, пољопривредно предузеће "Сава Ковачевић" има водозахват, са којег наводњава 1600 ха пољопривредног земљишта!

Из разговора са грађанима и увидом у ситуацију, закључили смо да не постоји контролисано одлагање отпада на овој локацији и да не постоји видљиво упозорење грађанима да на овој локацији не одлажу други отпад осим грађевинског!

Гомиле смећа су одмах уз насеље и индустријску зону, тако да штетне емисије са њега представљају безбедносни ризик за производњу хране, за здравље грађана и за пословни имиџ великог броја фирми у индустријској зони!

Стога од инспекције захтевамо:

1. Да хитно предузме неопходне радње у сврху заустављања даљег незаконитог одлагања отпада на овој локацији!
2. Да изда Налог за чишћење локалитета - измештањем мешовитог отпада на главну депонију, анималног у спалиону а опасног на законски прописан начин а нарочито да се ослободе атмосферски канали од смећа! Гурање смећа према каналу за наводњавање је у потпуности неприхватљиво!
3. Имајући у виду да се на готово свакој нама познатој локацији у Општини Врбас, на којима је "допуштено одлагање" грађевинског отпада, избацује и мешовити отпад, у којем је често анимални и други опасан отпад, захтевамо да без одлагања иницирате систем рентирања и преузимања контејнера за грађевински отпад од стране комуналног предузећа и паралелни систем одобрења одлагања грађевинског отпада, уз сопствени превоз, на локације где је такав отпад предвиђен да се одлаже, чиме би сте успоставили надзор и контролу одлагања грађевинског отпада који, по нама, не функционише у Општини Врбас, и који производи штетне последице по здравље људи а у овом случају и по пословни имиџ фирми у индустријској зони!

Еколошки покрет Врбаса ставља се на располагање инспекцији у вези овог проблема за даље консултације и сваку врсту цивилне подршке!

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 
 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net