ВЕСТИ - ЕПВ

Позитиван ехо ресорног Министарства на иницијативу ЕПВ

СПАЈАЊЕ СВИХ ИНСПЕКЦИЈА НА ПОСЛОВИМА НАДЗОРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Републичка инспекција за животну средину на челу са помоћником министра Жељком Пантелићем, позитивно је реаговала на иницијативу Еколошког покрета Врбаса за формирање Директората инспекција за животну средину, који ће надзирати и контролисати све сегменте животне средине (воду, ваздух, земљиште, биодиверзитет).

 

Уз сагласност са нашом иницијативом да би оваква реорганизација допринела ефикаснијем успостављању инспекцијког надзора у складу са праксом земаља ЕУ, Републичка инспекција је наш Захтев проследила Координационој комисији Владе Републике Србије, која ради на реорганизацији инспекцијских служби у РС. Очекујемо да ово владино тело организује и јавну расправу на којој ће представницима цивилног сектора дати прилуку да детаљније образложе своје мишљење и своје виђење ситуације на терену.

У образоложењу прихваћеног Захтева навели смо следеће:
-----
После петнаест година мониторинга стања на терену и праћења тренда промене стања, сталним контактима са грађанима и нашим партнерима из цивилног сектора, анализом инспекцијског одзива и сарадње различитих инспекција у акцидентним ситуацијама, анализом примене прописа у правосуђу, у изостанку главних елемента доказног поступка у еколошким пријавама: мониторинг и студије утицаја, спознајом утицаја извршне власти на рад инспекција, посебно локалних... увидели смо да је систем надзора и предострожности животне средине у Србији далеко од задовољавајућег, због чега је животни амбијент препуштен штетним утицајима и деградацији и што је, по нама, главни узрок повратних штетних утицаје на климу, биодиверзитет, економски развој и здравље људи.

Мишљења смо да су проблеми сложени и укорењени у лоше навике, како грађана, тако и институција. Међутим, предлог системског захвата за доносиоце одлука, уз наравно, јавну расправу, чије Вам детаље желимо изложити, дубоко смо уверени, могао би бити добар почетак за лагани опоравак животног амбијента, уз инспекцијски надзор „на окупу и без окова“, у чему налазимо друштвену потребу за озбиљно разматрање.
------
Конкретно ово би могло значити спајање инспекције за заштиту животне средине са деловима водне инспекције, са деловима ветеринaрске инспекције, деловима пољопривредне, фитосанитарне, шумарске инспекције... у сврху стварања капацитета за мултидисциплинарни приступ проблемима из животног амбијента и избегавање постојећег, неефикасног усклађивања различитих надлежности у сталној потреби брзог реаговања на терену. Свесни смо такође да и ово ново тело без реорганизованог тужилаштва и полиције неће дати очекиване резултате! Али од нечега се мора кренути!