ВЕСТИ - ЕПВ

Отворено писмо Влади и министру полиције

ПОЛИЦИЈА И СМЕЋЕ!

Еколошки покрет Врбаса послао је Отворено писмо Влади Србије и Министарству унутрашњих послова са Захтевом за примену Закона о безбедности саобраћаја у делу избацивања, одлагања смећа крај саобраћајница. Такође смо поднели иницијативу за консултације о почетку примене овог прописа, који се у Србији НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, што, по нама, изазива катастрофалне последице по животну средину, здравље људи и имиџ Србије као цивилизоване државе! 

У наставку дајемо интегрални текст Отвореног писма.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНА БРНАБИЋ, ПРЕДСЕДНИК

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ, МИНИСТАР 

 

З А Х Т Е В

Поштовани!

1. Захтевамо хитну примену Закона о безбедности саобраћаја Члан 333. Став 86. везано за одељак 6. Заштита  животне средине Члан 164. Став 4. 

2. Захтевамо хитне консултације у вези операционализације примене горњег прописа са конкретним предлозима представника Еколошког порета Врбаса.

Образложење:

1. Потпуни изостанак примене одредби Закона о безбедности саобраћаја, везаних за несавесне учеснике у саобраћају, који на путу или поред њега испуштају, односно одлажу материје, отпад, којим се угрожава живот и здравље људи, животиња, биљака или загађује животна средина, утицало је на стварање колективне свести грађана о непостојању последица за ове радње.

Основано сматрамо да ни приближно не постоји сегмент јавног живота који на бруталнији начин приказује сваком путнику намернику примитивизам и сиромаштво свести милиона грађана Србије, изостанак примене прописа и небригу Државе према животној средини, од хиљада километара зелених површина прекривених смећем, дуж свих наших саобраћајница.

Све речи одговорних лица, планови, програми, туристички проспекти и видео прикази... не могу нам улепшати суморну слику „Србије – земље смећа и прљавштине“, каквом нас виде у свету!

2. Спремни смо у најкраћем року организовати јавни скуп, округли сто, панел, трибину, фокус групу... на тему примене горњег прописа, уз учешће представника Министарства унутрашњих послова и Министарства животне средине, правосуђа, релевантних субјеката из покрајине, локала и цивилног друштва, уз претходну добру вољу за учешћем Министарства унутрашњих послова!

Наше идеје и захтеви биће усмерени на предлоге инструкција Министарства саобраћајној полицији, врсти обука за оперативаце на терену а обзиром на околности прекршајних радњи, могућој техничкој подршци у доказном поступку, судска пракса и поступање правосудних органа, подршка у локалним одлукама, потенцијалима подршке цивилног друштва.

Ваш Одговор очекујемо у законском року!

За Еколошки покрет Врбаса

председник: Ратко Ђурђевац

У Врбасу, 02.02.2018.

Достављено:

1.Канцеларији за сарадњу са цивилним сектором при Влади РС;

2.Министру заштите животне средине, Горану Тривану;

3.Преговарачкој групи 27;

4.Секретаријату Националног конвента ЕУ;

5.Делегацији Европске уније у Србији;

6.Јавности