ВЕСТИ - ЕПВ

Захтев Општини за мониторинг ваздуха

ОПАСНОСТ ВРЕБА ИЗ ВАЗДУХА!

Еколошки покрет Врбаса 21. децембра прошле године упутио је Захтев Општини Врбас да успостави систем надзора квалитета ваздуха у Врбасу, због наше процене постојања озбиљних ризика по здравље грађана. И поред истека законског рока, челници Општине нису реаговали на овај Захтев. У наставку објављујемо интегрални текст нашег обраћања.

Поштовани!

Захтевамо да се кроз Годишњи програм заштите животне средине у Општини Врбас за 2018. годину, успостави систем мониторинга ваздуха у граду Врбасу, и то над следећим потенцијалним и стварним генераторима загађења:

1.Велики бачки канал (ВБК);

2.Саобраћај у ужем центру града;

3.Индустријске енергане - „Витал“ ад и шећерана „Суноко“ ПЈ Врбас;

4.Градске топлане и кућна ложишта у зимском периоду;

5.Спалионица анималног отпада фирме „Еко-вет-плус“ доо Нови Сад.

Захтевамо да се Општина Врбас јасно одреди према према потреби мониторинга ваздуха изнад и у ближој околини ВБК у периоду његовог будућег чишћења, имајући у виду да је мониторинг ваздуха изостављен у Претходној студији оправданости са генералним пројектом измуљавања, депоновања и ремедијације седимента канала Врбас – Бездан у Врбасу км 0+000 до км 6+000.

Такође захтевамо да се, због ванредног броја емитера штетних супсанци, Општина Врбас обрати ресорном Министарству, посебно Агенцији за заштиту животне средине за постављање мерне станице за мониторинг квалитета ваздуха у Врбасу.

Образложење:

1. Недостатак базног стања квалитета ваздуха изнад и у ближој околи Великог бачког канала кроз град Врбас, узроковаће изостанак упоредних параметара за мониторинг ваздуха у времену његовог измуљавања, имајући при томе у виду озбиљне планове Владе Србије и Покрајинског извршног већа за приступање решавању овог проблема. Без базног стања неће се моћи утврдити да је измуљавање канала произвело било какву промену, која би довела до повишеног ризика за безбедност здравља грађана Врбаса.

2. Повећани број возила у граду, посебно у цетралном градском језгру, евидентно је донео и веће загађење ваздуха штетним супстанцама из издувних гасова. Колико је то стање алармантно и у којој мери узрокује респираторне проблеме и болести дисајних путева наших грађана, може се једино утврдити контролним мерењима квалитета ваздуха! Без ових мерења не може се утврдити ни потреба израде акционог плана евентуалне редукције саобраћаја или промене режима саобраћаја, и посебно редовне контроле издувних система у возилима, а све у сарадњи са ПС Врбас. Резултати оваквих мерења могу указати и на потребу стварања услова постепеног преласка на алтернативна погонска горива и афирмацију здравих стилова живота у саобраћају.

3. Већ деценијама постоји оправдана потреба независног праћења загађења ваздуха у ближој околини два пословна субјекта у граду: „Витал“-а и шећеране „Суноко“, ПЈ Врбас. И поред уградње мултициклона на „шећеранском димњаку“, остали су штетни гасови које ова врста заштите не може спречити. Поступак исходовања интегрисане дозволе „Витал“-а, између остаог, обавезују ову фирму решавање проблема штетних емисија из њихове енергане. Сматрамо оправданим увођење мониторинга ваздуха у ближој околики Витал-а, ради праћења промена стања квалитета ваздуха у пратњи њихових будућих „зелених инвестиција“! Ни овде не постоји базно стање које би послужило као упоредни параметар мониторинга.

4. Зимски период најкритичнији је за појаву респираторних проблема и болести дисајних путева код грађана Врбаса. Несумњиво да градске котлане и кућна ложишта у највећој мери доприносе овом стању. Непостојање посебних студија Завода за јавно здравље Војводине о инциденци ових обољења у Врбасу, нити сезонског мониторинга амбијенталног ваздуха, који би заједно утврдили хитност решавања, превентивне мере и потребе спровођења снажних кампања јавног заговарања увођења чистих и безбедних енергената, могу указати на велику одговорност руководства Општине Врбас и надлежних здравствених институција за, без икакве сумње, угрожено здравље људи!

5. Уз информацију да је фирма „Еко-вет-плус“ доо из Новог Сада, која је власник спалионе у Врбасу, закључила већи број уговора са општинама у Војводини, између осталих и са Општином Врбас, за преузимање и спаљивање анималног отпада, постоји оправдана бојазан да ће врло брзо достићи гранични капацитет спаљивања од 900 кг, назначен локацијском дозволом, те да се несумљиво њихов рад неће ограничити само на ванредне ситуације, каква је била примарна сврха ове и осталих пет „донираних спалиона“ у Србији, захтевамо постављање доступног мерача квалитета ваздуха крај овог објекта, у вашој или њиховој режији. У противном предузећемо све, нама доступне механизме за уклањање овог објекта из наше Општине!

Ваше одређивање по овом Захтеву очекујемо у законском року.

У Врбасу, 21.12.2017.

За Еколошки покрет Врбаса

председник: Ратко Ђурђевац

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 
 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net