ВЕСТИ - ЕПВ

Примедбе на Нацрт чишћења Великог бачког канала

 "МАНИФЕСТ ЗА ЧИСТ КАНАЛ"! 

Еколошки покрет Врбаса јавним обраћањем, изнео је примедбе на нацрт Плана измуљавања Великог бачког канала Водама Војводине и Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

 

ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

СЛАВКО ВРНЏИЋ, ДИРЕКТОР

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ВЛАДИМИР ГАЛИЋ, СЕКРЕТАР

 

 ЗАХТЕВ

 

Поштовани!

Спроводећи консултације са ширим аудиторијумом локалних актера, по одржаном састанку у Општини Врбас 13. децембра 2017. године, на којем је уприличен рани јавни увид у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимента дела канала ХС ДТД Врбас-Бездан од Ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас (у наставку План),  захтевамо уважавање следећих интереса грађана Врбаса:

Обзиром на очекивања и намеру ресорних институција Републике Србије да средства за ремедијацију Великог бачког канала кроз град Врбас, обезбеде из европских фондова, захтевамо да се у сва припремна документа за овај посао максимално уважавају европски безбедносни стандарди и примена најбољих доступних технологија!

Сматрамо да у раном увиду у План то није приказано!

Образложење:

На раном увиду Плана није предвиђено прекривање заштитном фолијом испуњене касете са третираним седиментом, али су збиља презентери на самом састанку усмено уважили могућност њеног постављања, што би онда могло значити да нам није представљена последња верзија Плана, која би тада требала да садржи и измењену пројекцију трошкова.

Но, уважавајући и ту верзију Плана, са постављеном заштитном фолијом поврх материјала извађеног из канала, предвиђен начин измуљавања оставио би касету са муљем одређени период без те заштите, до њене попуњености, што би могао бити безбедносни ризик за природу и становништво, јер зашто би се иначе фолија постављала, ако ризика нема?!

Објашњење презентера да би се радови изводили у периодима без налета ветра у правцу насеља, указује такође на постојање безбедносног ризика! Обзиром да ветар може и у току једног дана мењати смер и интензитет, могло би се десити да се радови заустављају у непознатим интервалима, фреквенцији и дужини трајања застоја. То би свакако подигло трошкове без могућности њихове прецизне пројекције!

 

За нас то представља површан, непрофесионалан и сасвим несавршен однос према будућем послу и у крајњој линији лоша порука стручним представницима Европске комисије, који би процењивали квалитет идејног решења с којим Министарство заштите животне средине жели да конкурише за ППФ-8 ЕУ фондове! Са оваквим планирањем посла сасвим је бесмислено бавити се роковима завршетка радова, јер нико не би могао са сигурношћу рећи, у којој мери ће ветар ометати радове у току кампање чишћења!

Пошто је из претходно реченог, у питању сасвим непознато време ангажовања људи и технике, које кошта и када се ради и када се чека на повољне услове, занима нас како су креатори Плана уопште могли да процене вредност и дужину трајања радова!?

На тржишту постоје затворени системи ремедијације, који искључују контакт ремедијационог материјала с амбијенталним ваздухом! У потпуности смо сигурни да су творци Плана то знали, али не желимо да спекулишемо зашто те технологије нису уврстили у њега!

И поред ових „безбедносних рупа“ нико није нашао сходним да уврсти мониторинг ваздуха као контролно-заштитни механизам грађана и извођача радова од нежељених емисија из канала, што нам може указати да безбедност посла није била примарни циљ овог Плана, већ, по нама, промоција некаквих домаћих технологија, које осим експерименталних, немају никакву референцу, тј. упориште у сличним обављеним пословима на тржишту! Зар баш ништа нисмо научили из ранијих прилазака каналу ради чишћења!?

Међутим, зашто би сте и уврстили мониторинг у План, без постојања базног стања квалитета ваздуха изнад и у ближој околини Великог бачког канала кроз град Врбас?! Али нисте усамљени у тој страшној одговорности, ни једно општинско руководство то није покушало у претходним деценијама загађивања канала, без обзира на њихову надлежност, jер њихови суграђани су умирали од отрова из канала!

Није вам никада, уважена господо, нити вашим претходницима, пало на памет да истражите какве све штеточине мигрирају из канала, како би те податке употребили као упоредне параметре за мониторинг ваздуха, када дође време његовог измуљавања. Без базног стања неће се моћи утврдити да је измуљавање канала произвело било какву промену, која би довела до повишеног ризика за здравље грађана Врбаса! Из овога закључујемо да се комотност занемаривања штетних утицаја из канала на здравље људи наставља и кроз нацрт Плана измуљавања!

Захтевамо стога да ЈВП Воде Војводине, као старатељи канала, што хитније успоставе мониторинг ваздуха над Великим бачким каналом у протоку кроз град Врбас и тиме започну формирање базног стања квалитета ваздуха до периода почетка радова на измуљавању канала, када, уз пресек стања, очекујемо наставак мониторинга! А тада, верујемо, на трошак ЕУ!

Инсистирање на касети за муљ на општинском земљишту без Уговора о закупу за депоновање и одржавање касете са Општином Врбас, потпуно је ниподаштавајуће и понижавајуће за руководство Општине Врбас и по нама дугорочно финансијски штетан посао за грађане наше Општине. Овим се само наставља изостављање локала у кључним питањима ремедијације канала! Стога, уколико се Планом и даље буде инсистирало да касета за муљ буде на општинској парцели, захтевамо да се као финасијски трошак Плана уврсти закуп и одржавање општинске парцеле до њеног привођења крајњој намени!

Инсистирање на депонији муља уз насеље, као коначно решење за прљави канал, потпуно је бахато и непрофесионално! Било који просторни план уређења јавног земљишта уз насеље или у зони насеља мора за крајњи ефекат довести до изградње парка, излетишта, спортских терена, дечијих игралишта, стамбено-пословног комплекса... никако површину „која ће се широко обилазити“! Изостанак јасног финала простора за муљ, који би прерастао у култивисани простор у трајној користи грађана, указује такође на несигурност твораца Плана да ће посао извести довољно безбедно, по високим светским стандардима, које овде очекујемо!

Сасвим разумљива амбиција конзорција окупљеног око ЈВП Вода Војводине,да измуљавање канала изведу сопственим капацитетима, уз подршку ЕУ фондова, губи нам оправданост под налетима јасних аргумената ваше неспремности да у том послу заштитите становништво од даљег еколошког погрома!

Поштовани, дозвољавамо могућност да коригујемо наше ставове из овог Захтева, кроз вашу спремност за директну комуникацију и кроз непосредно учешће ЕПВ у ревизији Плана, складно интересима грађана Врбаса, које свих ових година нисте знали или хтели да заштитите!

У противном позваћемо наше суграђане да се масовно супроставе вашем Плану, с нама на челу! На јавном увиду у План ваши су представници могли видети да су томе склони и без нас!

Ваше одређивање по овом Захтеву очекујемо у законском року.

 

Срдачан поздрав!

 

У Врбасу, 24.12.2017.                     

За Еколошки покрет Врбаса

председник: Ратко Ђурђевац

Достављено:

1.      Општини Врбас, председнику Милану Глушцу;

2.      Влади Републике Србије, председнику Ани Брнабић;

3.      Министарству заштите животне средине, министру Горану Тривану;

4.      Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, министру Браниславу Недимовићу;

5.      Канцеларији за сарадњу са цивилним сектором Владе РС;

6.      Канцеларији ЕУ у Србији;

7.      Преговарачкој групи 27;

8.      Секретаријату Националног конвента ЕУ;

9.      Амбасадама: Холандије, Немачке, САД, Норвешке, Шведске, Швајцарске, Француске, Чешке

10.  Јавности

 

 

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 
 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net