ВЕСТИ - ЕПВ

Јавни апел руководству шећеране

И МИ СВОЈ КОСТОЛАЦ ИМАМО!

Велики број жалби и пријава грађана настањених у индустријској зони Врбаса, на гареж која их засипа из димњака енергане фабрике шећера Бачка, која је у саставу компаније СУНОКО и МК групе, утицала је да се јавним апелом обратимо њеном руководству, на челу са генералним директором, Миланом Крљановићем. Уз виталов димњак и нелегално коришћење сунцокретове љуске као енергента без филтера, врбаски ваздух све више подсећа на онај у Костолцу, као да нам Велики бачки канал није довољно велика мука.

 Апел за престанак загађивања и предлог за сарадњу

Поштовани!

Вођени природним интересом грађана Врбаса за здраве услове живота и њихову потребу да буду информисани о релевантним еколошким условима или условима штетним по здравље у њиховом окружењу, молимо Вас да размотрите и проследите наш апел руководству компаније Суноко за преиспитивање своје пословне политике у делу штетних последица коришћења лигнита као основног енергента.

Надамо се да ћемо се сложити да наша генерална опредељеност за еколошку заштиту и негативан утицај ваше фирме на животни амбијент, генерише реалну потребу сарадње кроз непрекидну комуникацију у избегавању конфликтних ситуација. Конфликти са предствницима грађана отуђују пословне оператере од локалног амбијента у којем остварују своје пословне интересе и чине га непријатељским, што утиче на њихов пословни имиџ а што настојимо избећи, имајући у виду социјални и друштвени значај који ваша фирма има за наш локал и на шири регион.

Започињемо нашу комуникацију у нади да ћете прихватити и уважити ситуацију наше потпуне свести и познавања последица штетних емисија насталих сагоревањем 60-так хиљада тона лигнита, које потрошите у току једне сезоне те, како смо обавештени, намером да додатно проширите капацитет ваше енергане са још једним котлом.

Без икакве сумње ваша енергана има штетан утицај на земљиште, површинске воде и ваздух, што даље контаминира храну коју људи једу, воду коју пију и природне ресурсе које користе.

Преносимо Вам наше спознаје о резултатима стручних истраживања у којима се доказује повећани ризик од развијања обољења респираторног система,  кардиоваскуларних обољења, хематопоетског, имуног и нервног система, те скелетног и репродуктивног система – под непрекидним утицајем блиских извора отровних и штетних гасова насталих сагоревањем лигнита. Такође смо упозати са стручном апроксимацијом количине чађи, осталих прашкастих и крупних нечистоћа, те сумпор диоксита, азотних оксида, угљен-моноксида... избачених сагоревањем једне тоне овог енергента у енергани без инсталираних мулти циклона и система за одсумпоравање.

У случаjу опстанка оваквог стања ваше енергане, основано предвиђамо ваш ванредни допринос и на киселост замљишта, абразију грађевинских објеката и смањење цена некретнина, изумирање биљних и животињских врста и коначно на повећање морталитета људи и њихово исељавање. Уз прљави канал и виталову енергану, прича о здравој животној средини у оваквим околностима постаће бизарна и за дужи период напуштена.

Код нас такође не постоји дилeма да се примарни удар загађења дешава управо у непосредној близини извора, што свакако повећава и радне ризике у вашој фирми.

Све претходно речено указује и на разилажење са државном политиком и постојећим законодавством а нарочито у делу поштовања обавеза насталих уласком Србије у Енергетску заједницу Југоисточне Европе (Energy Community of South East Europe - ECSEE).

Разумећете стога, нашу потребу спознаје планова ваше компаније у овој области за наредни период.

Наши стручни сарадници упознали су нас са редом величина потенцијалне инвестиције у мултициклоне и систем одсумпоравања, те би смо могли предпоставити да би једна таква вишемилионска инвестиција могла угрозити редовни пословни циклус фабрике и њен опстанак на овим просторима. Ово је посебно важно у условима ваше одговорности према строгим извозним обавезама у Европску Унију.

Међутим, мишљења смо да би постојање једног стратешког  документа у вашој компанији, фазног решавања овог проблема, показала њену опредељеност за чистим технологијама и друштвену одговорност према амбијенту у којем остварујете своје пословне циљеве. Верујемо да би у тим намерама, компанија вашег реномена сигурно нашла подршку шире друштвене заједнице.

У том случају у потпуности би Вам ставили на располагање наше искуство у аплицирању државним  и нарочито мноштву тематских европских фондова за субвенсионисање набавке и инсталације система чисте технологије у енергетици!

Наша сарадња превентива је сваком неразумевању и конфликту, животна је потреба и нашег и вашег опстанка на овим просторима, те се такође надамо да ћете препознати наше капацитете за партнерство и интерес за његовим одржањем и неговањем.

Прву, зелену стопу ми смо направили – следећа је Ваша!

 За Еколошки покрет Врбаса
 председник: Ратко Ђурђевац