ВЕСТИ - ЕПВ

Одржани састанци Фокус групе у Врбасу

ЛОКАЛНА ЕКОЛОШКА СИГУРНОСТ

У оквиру кампање Локална еколошка сигурност, подржане од стране Мисије ОЕБС-а у Србији, локалне управе и јавног предузећа - Информативни центар у Врбасу, jуче и прекључе у великој сали СО Врбаса, одржана су два састанка фокус групе уз присуство великог броја представника сва три сектора локалне заједнице, као и гостију из других средина. Састанцима је присуствовала виша саветница мисије ОЕБС за питања животне средине гђа. Оливера Зуровац Кузман.

Резултати састанака, од када се бавимо овим послом, никада нису били конкретнији и продуктивнији!

ФОТО ГАЛЕРИЈА СА САСТАНАКА

ВИДЕО ПРИЛОГ ТВ БАЧКА

У оквиру кампање постављене су три еколошке табле, одржано је неколико радионица са ученицима средње стручне школе „4. јули“ еколошког смера и  нашим волонтерима који су спровели анкетирање преко двеста грађана на насловну тему. Поред овога, екипа локалне ТВ Бачке спровела је ТВ анкету а што је све заједно представљено учесницима фокус групе кроз мулти-медијалну презентацију.

Резултати анкете, по очекивању, дали су поразно-негативно мишљење грађана о локалној еколошкој ситуацији и са мало оптимизма за њено поправљање у блиском периоду. Омладина се са мало интереса осврће на останак у загађеној локалној средини, а генерално грађани не верују у ефектну могућност индивидуалног доприноса поправљања ситуације. Поверење у институције система је мало а непознавање својих права велико. Чак и кроз упознавање својих права грађани у просеку још увек не верују да ће им то помоћи у достизању правде у делу безбедног животног амбијента.

Супротно ширем аудиторијуму, атмосфера на састанцима је одисала оптимизном, коју није поремето очекивани изостанак представника Витала, те морамо предпоставити да немају ништа да кажу у одбрану својег дивљачког понашања према амбијенту у којем остварују своју пословну делатност.

Чули смо мноштво нових информација о вредним резултатима, текућим активностима и плановима највећих пословних оператера у локалу – Шећеране Бачка, Карнекса, Миротина, затим представника Вода Војводине, локалне управе, комуналног предузећа, локалне и ветеринарске инспекције, Дома здравља, представника цивилног сектора из Куле и Србобрана. Цео ток ових сусрета активно су ипратили горе поменути ученици, будући еколошки техничари.
Дебата којом смо потом „закували чорбу, искрчкала је следећа запажања и закључке“:

- Локалитет будуће трансфер станице за комунални отпад неће се мењати и поред нерезонске одлуке Општине Србобран да уместо у суседни Врбас, свој отпад шаље у много даљи Нови Сад.
- Не постоје услови за адекватно одлагање опасног отпада на пољопривредним добрима, нарочито амбалажираног и док се то на врху државе не реши - изградњом постројења за његову прераду, држава мора субвенционисати извоз истог и додатно нормативно уредити ову проблематику. У оквиру ове регулативе добављачи и увозници се на неки начин морају обавезати да преузимају назад овакву амбалажу и тиме учествују у решавању проблема.

- Утврђено је непостојање домаћих нормативних аката који регулишу потребан квалитет вода за наводњавање пољопривредног земљишта и напајање стоке на фармама. Без ове регулативе зјапи опасна рупа у причи о производњи здравствено безбедне хране.
- У периоду градње Постројења за пречишћавање отпадних вода, до 2014. године, загађивачи неће бити амнестирани за загађивање Великог бачког канала. Против оних који не предузимају потребне кораке, биће подношене пријаве у континуитету.

- Власник шећеране Бачка би требао озбиљно да размотри ревидирање планираних рокова да до 2015. године финализује инвестицију у мултициклоне на котловима на чврсто гориво. Незадовољство грађана у суседству ове фабрике, великим количинама чађи која их затрпава, сигурно ће ескалирати и морало би да потакне власника да убрза инвестицију (од ~600.000 евра), која се, како смо сазнали, може финализирати у року од једне календарске године (или две паузе између кампања прераде шећерне репе).

- Руководство Карнекса требало би да размотри угроженост амбијенталног ваздуха насеља Мађаршор, Кудељара и колонија шећеране узроковану повременим налетима ужасног смрада са лагуна њихове фарме свиња. Овај проблем по нашим спознајама може се ефикасно решити употребом посебних биолошких препарата присутних на нашем тржишту.

- Еколошки покрет Врбаса активно ће помагати цивилни сектор суседних општина Србобран и Кула, како би повећањем својих капацитета могли квалитетније да утичу на рад својих локалних управа, које по нама, заостају за резултатима Општине Врбаса. Међузависност проблема који се парцијално решавају различитим темпом, могло би, у дужем периоду, да девалвирају ове резултате.

- Локалне здравствене службе немају овлаштења да достављају податке Еколошком покрету о учесталости појединих обољења, ради евентуалног утврђивања њихове повезаности са штетним емисијама из амбијента, те ће наша организација до ових података покушати да дође преко повереника за информације од јавног значаја.

- На иницијативу професора разредне наставе присутних ученика, Јелене Трипковић, и уз претходно званично обраћање школе, Карнекс ће озбиљно размотрити могућност организовања редовне праксе за ученике еколошког смера.

- На иницијативу ученика, ЈКП Стандард из Врбаса изразио је озбиљан интерес за преиспитивање могућности систематизовања нових радних места еколошког профила. Ова иницијатива је упућена и присутним представницима пословног сектора. Неизвесност запошљавања утицала је да се до сада мали број свршених ученика опредељивао за наставак школовања у струци. Ученици су такође покушали да дођу до информације која факултетска диплома би им омогућила извесније запошљавање у њиховим фирмама.

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net