ВЕСТИ - ЕПВ

Подршка партнерским организацијама

ЗАШТИТА УРБАНИХ ШУМА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Aкадемско удружење "Eko Logic" из Бања Луке, са организацијом ЕкоФорум из Београда, покренуло је на регионалном нивоу пројекат под називом "Заштита урбаних шума и зелених површина". Пројекат је изабран међу пројектима у региону Западног Балкана, а у оквиру програма SECTOR- "Подршка организацијама цивилног друштва у југоисточној Европи која се баве животном средином".

 

Активности које се проводе у оквиру овог пројекта, а везане за унапређење планирања, управљања и заштите урбаних шума и зелених површина на територији Босне и Херцеговине и Србије, препознате су од стране Еколошки покрет Врбаса као веома корисне за унапређење свих економских, социјалних и еколошких утицаја које урбане шуме и зелене површине имају у нашим урбаним срединама.

Сматрамо да ће се реализацијом циљева овог пројекта, односно законским дефинисањем планирања, управљања и заштите урбаних шума и зелених површина допринети одрживости урбаних средина и здравијем животном и радном окружењу за садашње и генерације које долазе.

У том смислу, дајемо подршку имплементаторима овог пројекта, и апелујемо на надлежне институције да се изврши законско дефинисање планирања, управљања и заштита урбаних шума и зелених површина у градовима Републике Српске, Босне и Херцеговине и Републике Србије.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

EKO LOGIC - Бања Лука

Детаљније о пројекту "Заштита урбаних шума и зелених површина" на сајту EkoForumа