ВЕСТИ - ЕПВ

UNDP - комуникациони форуми у Врбасу

РЕМЕДИЈАЦИЈА ВБК И ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

У организацији УНДП – Србијаи подршку локалне управе, 24. и 25. фебруара у згради СО Врбаса одржани су комуникациони форуми са тематиком ревитализације Великог бачког канала и заштићених добара Јегричка и Чарнок. Еколошки покрет Врбаса помогао је организацију ових скупова у делу техничке координације.

 

Кроз три комуникациона форума актери су се упознали са резултатима досадашњих активности на овом подручју и плановима за наредни период.

Тематика везана за Јегричку и Чарнок испраћена је од стране представника Покрајинског секретаријата за животну средину и одрживи развој, Завода за заштиту природе РЈ Нови Сад, Одељења заштите природних добара у оквиру ЈВП Воде Војводине, риболовачких организација, представника локалних управа Врбаса и Куле, локалних инспекцијских служби, месних зајединица Равно Село и Змајево, Горана Врбаса и ЕПВ.

Закључци са скупа ишли су у правцу даље промоције ових локалитета, потребе јачег надзора на терену уз уску сарадњу управљача, локалне управе и представника цивилног сектора. Приметан је био изостанак представника надлежне водопривредне инспекције.

Два узастопна форума уз присуство националног УНДП координатора - Добриле Симић, 25. фебруара на тему Великог бачког канала, фокусирана прво на цивилни сектор и месне заједнице а затим и на представнике загађивача, побудили су велико интересовање медија и присутних актера јавног, приватног и цивилног сектора.

На првом је акценат стављен на чишћење канала око чега је било и највише питања усмерених пре свега, на представника водопривредног института Јарослав Черни, г. Милета Божића, који је као увод, кроз мултимедијалну презентацију изложио планове ове установе која је добила овлашћење од надлежног министарстава за све консултативне процесе у реализацији пројекта Ревитализације ВБК.

ПРЕУЗМИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ИНСТИТУТА ЗА ВОДОПРИВРЕДУ - "ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ": "ВЕЛИКИ БАЧКИ КАНАЛ".

Господин Божић, између осталог, изнео је могуће начине и технологије које би се примениле у пословима безбедног чишћења канала, уз апел да се тензије морају смањити и да се струци мора препустити да одради овај посао складно позитивним законским прописима и уз поштовање свих техничко-технолошких, еколошких и здравствених норматива. Наравно да се послу чишћења може приступити тек по заустављању загађивања ВБК, тј. завршетку изградње магистралног колектора, Централног постројења за пречишћавање отпадних вода, те прикључењу на колектор фекалних вода општине Врбас и града Куле, затим Карнекса, Витала и осталих загађивача.

Други форум, уз додатно присуство и представника Карнекса, Витала и Етерне из Куле, донео је много више тензија изазваних пре свега провокацијама, представника Витала, који је и даље игнорисао њихов статус загађивача. И поред позива, изостанак представника надлежних републичких инспекција и старатеља овог водотока – Вода Војводине, ускратио је жељени квалитет дискусије и отворио спекулације о њиховој одговорности за поразно стање на терену.

Сматрамо да је UNDP уз националног координатора Добрилу Симић, направио добар посао у Врбасу на промоцији сарадње актера на заједничком проблему и указивању да се без дијалога не може доћи до трајних решења на задовољство целе друштвене заједнице.

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net