ВЕСТИ - ЕПВ

Презентација у Савином Селу

ИДЕЈНИ КОНЦЕПТ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У САВИНОМ СЕЛУ И КОСАНЧИЋУ

Синоћ смо у сали Месне заједнице Савино Село приредили мултимедијалну презентацију Идејног концепта развоја туризма у Савином Селу и Косанчићу. Презентацији су присуствовали чланови Савета МЗ, чланови општинског већа Александар Крунић и Горан Пејовић, начелник општинске управе Милутин Шошкић, представици одељења за развој општинске управе, основне школе Бранко Радичевић из Савиног Села те удружења грађана из истог места.

 

На презентацији су изложени резултати истраживања компаративних природних, географских и историјских предпоставки и потенцијала за развој туризма ових насеља која већ деценијама трпе ударце кризе и пропадања, исељавања и потенцијалног нестанка са карте.

Имајући у виду наслоњеност на раскршће најчистијих каналских вода у Војводини (канали Мали Стапар – Нови Сад и Богојево – Врбас), историјску причу о некада најурбанијем селу у Европи (I награда на светској изложби у Барселони 1936.), индустријском и културном наслеђу, овим идејним концептом предлаже се пут оживљавања који предпоставља:

• Изградњу амбијенталног туристичко-рекреативног кокмплекса - биопарка, чији ће садржаји омогућити анимацију, забаву и рекреацију грађана, посебно деце и омладине
• Надградњу изванредних предпоставки за развој наутичког туризма.
• Изградњу Спомен Дома Дунавским швабама - утврдити сећање и поштовање на људе које су од мочваре начинили плодну и берићетну равницу.
• Изградњу Инфо пункта са сталном поставком фотографија и експоната, где би представили причу о несталим културама са ових простора – рижи и нарочито кудељи, која је у Краљевини Југославији била далеко најјачи извозни артикал.

Реализацијом овог концепта омогућили би:

• Отварање нових радних места, уз могућност самофинансирања
• Остваривање нових прихода за месну заједницу
• Иницијацију развоја туризма у МЗ и Општини Врбас
• Стварање референце Општинској туристичкој организацији
• Постављање квалитетне подлоге – пројектних задатака за конкурсе Европске уније...

По одржаној презентацији настављена је дискусија и јавна расправа на којој су уз још много сугестија изнета позитивна мишљења о реалности предложеног пута, уз запажање да је после много деценија на овај или сличан начин изнет план било каквог развоја села.

Оживљавање ових идеја, тј. њихово сврставање у Стратегију развоја Општине и Стратегију развоја туризма, зависиће, пре свега, од разумевања локалне самоуправе, где би Општинска туристичка организација, која је у оснивању, морала да буде покретач и координатор свих послова.