ВЕСТИ - ЕПВ

Одржан Форум у Врбасу

ПРОМОЦИЈА ПРИНЦИПА АРХУСКЕ КОКНВЕНЦИЈЕ ИПРЕДСТАВЉАЊЕ МОДЕЛА ПРАВНИХ АКАТА ЗА ЈЕНДИНИЦЕКОЛАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Данас је у ресторану Центра за физичку културу у Врбасу одржан Форум на тему примене Архуске конвенције у организацији Мисије ОЕБС у Србији, Општине Врбас, Архус центра – Крагујевац и Еколошког покрета Врбаса. Учешће у Форуму узели су и представници Министарства животне средине и просторног планирања, Покрајинског секретаријата за животну средину и одрживи развој, Покрајинског секретаријата за локалну управу, ЈВП Вода Војводине, општина Бечеј, Бачки Петровац, Србобран, Кула, 10-так удружења грађана из Врбаса, Сомбора, Бачког Петровца, Оџака, компанија Суноко, Карнекс, Миротин и други.

ВИДЕО ПРИЛОГ ТВ БАЧКЕ

 

Форум је посвећен примени и промоцији принципа Архуске конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине у Србији. Ова конвенција је усвојена 25. јуна 1998. године на четвртој  Конференцији  "Животна средина за Европу" у граду Архусу у Данској, а Народна скупштина Републике Србије ју је ратификовала 12. маја 2009. године. Циљ усвајања Архуске конвенције је заштита права сваког појединца, садашњих и будућих генерација на живот у животној средини адекватној његовом здрављу и благостању.

Правни тим Архус центра из Крагујевца, на челу са др Срђаном Матовићем презентовао је моделе правних аката, које су израдили а који омогућавају успостављање савета за заштиту животне средине и зеленог омбудсмана у јединицама локалне самоуправе, као и увођење зелених столица у скупштине општина. Ови правни акти обезбеђују учешће цивилног друштва у раду локалних самоуправа у доношењу одлука везаних за животну средину. Моделе је усвојила Стална конференција градова и општина у виду препорука, као и Скупштина града Крагујевац у виду скупштинских одлука.

Присуство и учешће на Форуму готово целог Општинског већа СО Врбаса на челу са др Жељком Видовићем указало је на јасно опредељење општинске управе за примену принципа Архуске конвенције у нашем локалу. Унапређење комуникације са нашим грађанима, сензибилисање на проблеме животне средине и анимирање за учешће у доношењу одлука по предложеном моделу Архус центра Крагујевац, већ су у плану општинске екипе, како је истакао др Видовић. "Сарадња и са Мисијом ОЕБС у Србији драгоцено је партнерство које гарантује позитиван резултат".

Оливера Зуровац Кузмин, виша саветница у Мисији ОЕБС-а у Србији за питања животне средине, која је била и модератор скупа, истакла је изузетан значај Архуске конвенције за демократизацију друштва. "Грађани су увек они који дају крајњу оцену о блискости државне управе појединцу, тј. њеној способности да му обезбеди квалитетан правни и животни амбијент. Опредељење сваке локалне управе да у својим процедурама почне примену принципа из ове конвенције, сугуран су правац поправљања грађанског поверења у институције и доношењу квалитетнијих одлука у области заштите животне средине".

КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

МИСИЈА ОЕБС У СРБИЈИ 

АРХУС ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ